A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete (MTA TTK MFA) a műszaki és természettudományos pálya népszerűsítése érdekében idén nyáron ötödik alkalommal rendezte meg hagyományos nyári táborát. A táborba 24 diák nyert felvételt és dolgozott együtt az akadémia kutatóival egy teljes héten át. A leggyorsabban fejlődő és a jövőt meghatározó kulcstechnológiák– a nanotudományok, a mikro- és nanoelektronika, a korszerű anyagtechnológia, a fotonika és a biotechnológia- egyes területeibe kaphattak bepillantást 8-11. évfolyamos középiskolások.

2012. június 25-29 között a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete (MTA TTK MFA) immár ötödik alkalommal biztosított egyedülálló lehetőséget 24 középiskolás számára.
A széles körben meghirdetett „Tanuljunk egymástól!” Programra internetes pályázaton az ország és a Kárpát-medence minden részéből érkezett pályázat. A kezdeményezés nem titkolt célja a kritikus szint alá csökkent hazai műszaki és természettudományos érdeklődés élénkítése volt. A jelentkezők közül az intézet emeritus professzoraiból és vezető kutatóiból álló zsűri választotta ki azt a 24 főt, aki egy hetet Csillebércen, az MTA TTK MFA-ban tölthetett az intézet költségén. A legfiatalabb diák 14 éves, a 8. osztályt az idén végezte el, a többiek pedig 11. osztályos 17-18 éves diákok, akik jövőre érettségiznek.

A nyári iskolás középiskolások – akik közül idén feltűnően sok volt a lány – ezen a héten bepillantást nyertek az intézetben folyó kutatásokba, kipróbálhatták magukat, a fizika, kémia, biológia, informatika és a mérnöki tudományok területén, ráadásul saját ötleteiket is megvalósíthatták. Munkájukat az intézet doktoranduszainak, fiatal kutatóinak irányításával, mentori segítséggel végezték, legtöbbször a valós mérnöki és kutatói pályán elengedhetetlen multidiszciplináris megközelítésben.
A diákok az intézet teljes infrastruktúráját és nagy értékű eszközparkját igénybe vehették a munkájukhoz; az elektron-mikroszópokat, a spektroszkópiai laboratóriumokat, a mintapreparációs berendezéseket és a mikroelektronikai tisztateret. A már hagyományos témák – mint pl. mikroelektronikai érzékelők fejlesztése, nanobevonatok elektronmikroszópos vizsgálata- mellett a fiatalok újabb kutatási területekbe is bekapcsolódhattak. Első kézből szerezhettek tapasztalatokat alapkutatási témákról: a „Schrödinger macskája” problémáról, játékelméleti kérdésekről, ZnO nanodetektorok fejlesztéséről, továbbá gyakorlati eredményeket is felmutató témákkal, elektrokróm rétegek készítésével vagy acél-kerámia kompozitok előállításával is próbálkozhattak.
Nem csak tudással, hanem szabadidős élményekkel is gazdagodtak a fiatalok. Dr. Daróczi Csaba Sándor – a nyári iskola főszervezőjének vezetésével- az egy hét során meglátogatták Budapest és környéke nevezetességeit és a szomszéd intézmény jóvoltából kipróbálhatták az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont csillagászati távcsövét is.

A diákok a laboratóriumban végzett munkájukról pénteken az MTA TTK MFA Tudományos Tanácsa előtt adtak számot.
Az ünnepélyes oklevélátadáson Dr. Bársony István igazgató elmondta: „Ezzel a kezdeményezéssel a fiatalokban a felismerés és az alkotó munka örömének megismertetése és megszerettetése a célunk, hiszen közvetve vagy közvetlenül csak az alkotó munkától várhatunk gazdasági és társadalmi felemelkedést.” Hozzátette, hogy a „Tanuljunk egymástól” kezdeményezés nevének megfelelően a héten nem csak a diákok, hanem a mentorok is sokat tanultak. Kutatási idejükből az évek során egyre lelkesebben, színvonalasabban és hatékonyabban áldoznak évente egy hetet az utánpótlás nevelésre.

Búcsúzóul a diákok kézhez kaptak egy „túlélő csomagot” is, melyben napelemes elektromos autó, ultraibolya LED, mágnes és lézer is helyet kapott. A szervezők reményei szerint ezzel olyan kísérleteket végezhetnek majd otthon és az iskolájukban, melyekkel társaikban is felkeltik az érdeklődést és velük is megszerettetik a természettudományokat.

További információk a „Tanuljunk egymástól!” programról elérhetők a http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/index.htm weboldalán illetve a szervezőtől, Dr. Daróczi Csabától : Telefon: (1) 392 2222 / 1607, nyariiskola@mfa.kfki.hu