Eredményesség, költséghatékonyság, a szakmai együttműködések körének bővítése – e célkitűzések jegyében zajlottak 2013-ban a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatában a szerkezeti megújításhoz igazodó szervezeti változások.

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont új, jövőbe mutató épületének átadásával megteremtődtek a multidiszciplináris kutatási céloknak megfelelő infrastrukturális feltételek, ami a kutatóközpont stratégiai és szervezeti fejlesztési programjainak eredményeivel kiegészülve alkalmassá teszi az intézményt tudományos, képzési és társadalmi feladatainak kiemelkedő minőségű ellátására. A szervezet-átalakítás eredményeként az MTA Természettudományi Kutatóközpontban megvalósult a kutatócsoport-alapú működés, a hierarchikus szervezet lebontásának eredményeképp a központban 52 kutatócsoport alakult. A 2014-től induló Horizont 2020 program pályázatain való eredményes induláshoz az intézményben külön jogi iroda nyújt támogatást, a pályázati iroda pedig új munkatársakkal bővülve segíti a pályázni kívánó kutatók tevékenységét.

A teljes hír itt olvasható:  http://mta.hu/mta_hirei/szervezeti-eredmenyek_2013-133330/

Megjelent: mta.hu, Az MTA Hírei, 2013. 12. 27.