A hétköznapi élet szinte minden területén (híradástechnika, optika, élelmiszer és egészségügy) találkozunk a miniatürizálás termékeivel: a nanorendszerekkel és nanorészecskékkel. A természettudományos kutatásokban is a kis méretekhez köthető tulajdonságok megismerése játszik központi szerepet.

A nanorészecskék és nanorendszerek új típusait kidolgozó és fejlesztő, úgynevezett nanotechnológiák e rendszerek szerkezeti és morfológiai leírásának széles eszköztárát használják. A nanotartományban a méret- és morfológiai (alaktani) meghatározás leggyakoribb eszköze az elektronmikroszóp, amellyel a részecskék és alkotók vetületi felületének képét nyerjük. Ehhez képest jelent minőségileg is más mérési lehetőséget a CREDO kisszögű röntgenszórásos nagyberendezés alkalmazása.

A kisszögű szórás laboratóriumi méréshez a „Kratky-féle kompakt kamera” alkalmazása az általánosan elterjedt. Az MTA TTK AKI Biológiai Nanokémia kutatócsoport laborjában egy továbbfejlesztett változatot használnak. A kutatók által megtervezett és megépített egyedi megoldásoknak köszönhetően pl. a kisszögű szórás és a pordiffració is megmérhető egyazon mintáról egyazon berendezésben. Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a legtöbb esetben gyengén szóró  biológiai eredetű mintákat is tudjanak tanulmányozni. A mintatartók változatosak: szilárd anyagok és folyadékok egyaránt mérhetők, valamint egyszerre több minta is elhelyezhető. A  mintatér termosztálható, a minta mágneses térbe helyezhető és in situ nyírási igénybevétel is alkalmazható.

A teljes cikk itt megtekinthető.

Megjelent: Magyar Kémikusok Lapja, LXX. évfolyam 10. szám, 2015. október