Az emlékérmet, melyet három évente adományoznak, Németh Péter a szénallotrópok és átalakulásaik  témakörében végzett kutatásaiért kapta.

2015. március 18-án  Németh Péter, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag és Környezetkémiai Intézetének tudományos főmunkatársa vehette át a Magyarhoni Földtani Társulat Vendl Mária emlékérmet Baksa Csabától, a társulat elnökétől, a Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében. A díjat az első magyar krisztallográfus nő, nemzetközileg is elismert mineralógus emlékének megörökítésére és a krisztallográfiai, ásványtani, kőzettani, ércföldtani és geokémiai tudományokban kiemelkedő eredményekre ösztönzés céljából alapította a társulat.