A magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességét erősítő program támogatásával újabb vendégprofesszorok vehetnek majd részt akadémiai kutatóközpontok és -intézetek munkájában.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívására idén 12 pályázatot nyújtottak be. A pályázók a három nagy tudományterület – bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok, valamint matematikai és természettudományok – mindegyikét reprezentálták.

MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete az élettudományok területén nyert pályázatot,  így Szüts Dávid vezette kutatócsoport munkájába kapcsolódhat be hat hónapig Andrea Ciliberto.

Andrea Ciliberto a sejtciklus nemzetközi hírű szakértője, aki kísérleti és modellező megközelítéseket is használt a sejtosztódást szabályozó folyamatok megértésére. Az Enzimológiai Intézetben kialakult egy egyre erősödő onkológiai platform, mely a befogadó labor kutatásain túl a növekedési faktorok szignalizációjára, a kemoterápia-rezisztenciára és a génexpressziós biomarkerekre is kiterjed. A sejtciklus szabályozásának megváltozása kulcsfontosságú a daganatok fejlődésében, így dr. Ciliberto hat hónapos részvétele az intézet tudományos életében új kollaborációkhoz és e fontos kutatási terület megerősödéséhez vezethet. Andrea Ciliberto csoportja evolúciós kísérletekkel a mikrotubulus-polimerizációt célzó hatóanyagokra rezisztens sejteket állított elő, míg a Genomstabilitás Kutatócsoport Szüts Dávid vezetésével genomikai és bioinformatikai módszerekkel feltárta fontos kemoterápiás szerek mutagenikus hatását. A pályázatban a rezisztenciát okozó genetikai változások közös elemzését tervezik, hogy feltérképezzék a rezisztenciamutációk kialakulásának időbeliségét. A vendégkutatói pályázat lehetővé teszi a pályázó csoportok közötti együttműködés elmélyítését.

A vendégkutatói programról bővebb információ az mta.hu oldalon olvasható.