Az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának munkatársai (Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc, Vidnyánszky Zoltán) is tagjai annak a Ciprusi Egyetem által vezetett Neo-PRISM-C Európai Képzési Hálózatnak, amely Marie-Skłodowska Curie Akciók ITN (Innovatív képzési hálózatok) pályázatán támogatást kapott.

A hálózat célja olyan fiatal kutatók képzése, akik képesek új, a diagnosztikai kategóriákon átívelő megközelítés alkalmazására a neurokognitív fejlődési diszfunkcióval (NFD) élő gyermekek viselkedéses, mentális és szociális problémáinak megértésében. A fiatal kutatók képzésük során több tudományterületen (viselkedéstudomány, idegtudomány, adat-tudomány) magas szintű jártasságra tesznek szert, és képesek lesznek ezt a tudást alkalmazni az NFD gyermekek viselkedési és agyi folyamatainak tanulmányozásában egy rendszer-alapú, transzdiagnosztikai elméleti keretben. A projekt további célja a tanulási, viselkedési és alkalmazkodási nehézségek olyan tapasztalat-alapú kezelésének kidolgozása és oktatása, amely alkalmas az egyedi igények figyelembevételére. A projekt keretében 2 fő külföldi PhD hallgató fogadására van lehetőség az MTA TTK-ban.