Az őssejtekkel kapcsolatos első jelentős kutatási eredményt az 1960-as évek elején jegyezték fel, amikor az Oxfordi Egyetem idén 82 éves kutatója, John B. Gurdon békapetesejtek sejt­magjait a béka érett testi sejtjeinek magjával helyettesítette. Az életképes békákat eredményező kísérlet Gurdonnak ötven esztendővel később orvosi Nobel-díjat hozott, emberek millióinak pedig esélyt a gyógyulásra. Szöveti őssejteket már negyven éve alkalmaznak a gyógyításban, az embrionális őssejtekkel még nem tartunk itt.

„Először azt kell tisztáznunk, hogy mit nevezünk őssejtnek” – figyelmeztet Sarkadi Balázs akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének professzora. Tág fogalomról van szó, amelybe az őssejtek két nagy csoportja, a szöveti és az embrionális őssejtek tartoznak.

Az új élet fogantatásakor a megterméke­nyült petesejt osztódni kezd, a petevezeték­ben a méh felé vándorol, majd elérve azt beágyazódik a méhnyálkahártyába. A nyolcsejtes embrió még „mindentudó” (toti­potens) sejtekből áll, amelyek mindegyike a felnőtt szervezet még bármilyen sejttípusává fejlődhet. A beágyazódó embrió később kialakuló embriócsomójából választhatjuk ki a „pluripotens” embrionális őssejteket, és így hozhatunk létre folyamatosan szaporodó pluripotens ős­sejtvonalakat.
A pluripotens embrionális őssejtek korlátlan számú osztódásra képesek, és korlátlan ideig megtartják differenciálatlan állapotukat, ezenkívül – az embrionális őssejteket visszajuttatva az embrióba – képesek bekapcsolódni a normális embrionális fejlődés menetébe. Ugyanakkor már nem képesek az embriót tápláló környező szövetek létrehozására. Az embrionális csíralemezek kialakulása után megkezdődik az embrió sejtjeinek specializálódása: ideg-, izom- és bőrsejtekké stb. alakulnak, mivel ez a feltétele a szövetek, szervek és testformák létrejöttének. Mindezek áraként a sejtek elveszítik „mindenre képes” esélyüket. A magzati fejlődés, de egész életünk során is kis számban megmaradnak viszont olyan nem-specializálódott sejtek, melyeket szöveti őssejteknek nevezünk.

A teljes cikk az alábbi linken olvasható:

http://www.innoteka.hu/cikk/ossejtkutatas_oriasi_a_verseny.1154.html