A Természettudományi Kutatóközpontban dolgozó hallgatók jól szerepeltek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 19, a TTK-hoz köthető hallgató nyert I-III. helyezést vagy különdíjat a tavaszi OTDK-n.

Bakacsi Anna Virág, Biológia Szekció, Neurobiológia I. Tagozat, I. helyezés: A colliculo-talamikus kapcsolatrendszer sejtes és szinaptikus feltérképezése. Témavezető: Mátyás Ferenc

Béres Kende, Kémiai és Vegyipari Szekció, Szervetlen és koordinációs kémia Tagozat, II. helyezés: Oxidálóanion-tartalmú vas(III)-karbamidkomplex sók szintézise, szerkezete és tulajdonságai. Témavezetők: Homonnay Zoltán, Kótai László

Bugyi Fanni, Kémiai és Vegyipari Szekció, Analitika II. Tagozat, I. helyezés: Adatértékelési és minta-előkészítési módszerek fejlesztése fehérjék poszt-transzlációs módosításainak vizsgálatára. Témavezetők: Drahos László, Tóth Gábor. Ezen felül Pro Sciencia reménység kitűzőt is kapott, mint a „legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó, legértékesebb vagy legreménytelibb eredményt elérő versenyző”.

Csomos Attila, Kémiai és Vegyipari Szekció, Szerves kémia III. Tagozat, II. helyezés. Témavezető: Mucsi Zoltán, Kovács Ervin

Domahidy Farkas, Kémiai és Vegyipari Szekció, Szerves Kémia III. Tagozat, III. helyezés: Feltételesen fotoaktiválható vegyületek szintézise és vizsgálata. Témavezetők: Bojtár Márton, Kele Péter

Eftimiu Nikomidisz Jorgosz, Informatikatudományi Szekció Különdíja: Agy-gép interfész rendszerek támogatása gépi tanulással. Témavezető: Márton Gergely

Filep Lőrinc, Általános lélektan II. Szekció, I. helyezés: Vizuális prozódia gyerek- és kutya-felé irányuló kommunikációban. Témavezető: Gergely Anna

Holub Eszter, Kémiai és Vegyipari Szekció, Biokémia Tagozat, III. helyezés: Genom szintű uracil beépülési mintázatok vizsgálatára alkalmas szenzorfehérje továbbfejlesztése és alkalmazásának finomítása. Témavezetők: Békési Angéla, Pálinkás Hajnalka Laura

Horváth Csilla, Kémiai és Vegyipari Szekció, Polimerkémia- és technológia Tagozat Különdíja. Témavezetők: Bartos András, Móczó János

Kalapos Péter Pál, Kémiai és Vegyipari Szekció, Szerves Kémia II. Tagozat, I. helyezés: Egy (4n) pi-elektronos rendszer fotokémiai kapcsolása. Témavezető: London Gábor

Kern Dóra, Kémiai és Vegyipari Szekció, Szerves Kémia III. Tagozat, I. helyezés: Mikroszkóp lézer által indukált fotooxidatívan aktiválható jelzővegyületek szintézise. Témavezetők: Kormos Attila, Kele Péter

Kollerits Eliza, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció, Személyiséglélektan I. Tagozat, II. helyezés: Egyes pajzsmirigybetegségek és az impulzivitás, az agresszivitás és az érzelmi labilitás összefüggéseinek vizsgálata magyar nők körében. Témavezető: Matuszka Balázs

Kulin Anna, Biológia Szekció, Genetika Tagozat, I. helyezés: A GLUT-1 membránfehérje és a génjében található polimorfizmusok vizsgálata kettes típusú diabéteszben. Témavezető: Szabó Edit

Laczkó Gergely, Kémiai és Vegyipari Szekció, Elméleti kémia Tagozat, II. helyezés: Penténsavak halogénezéses gyűrűzárásának vizsgálata számítógépes kémiai módszerekkel. Témavezető: Pápai Imre

Salamon Ádám, Műszaki Tudományok Szekció Különdíja: Kiváltott agyi válaszreakciókat érzékelőrendszer fejlesztése. Témavezető: Márton Gergely

Sólyom Ildikó, Kémiai és Vegyipari Szekció, Biokémia tagozat Különdíja: Onkogén mutációt hordozó KRAS fehérjék csökkent GTPáz funkciójának helyreállítására tervezett GAP fehérje mutánsok vizsgálata. Témavezetők: Nyíri Kinga, Koppány Gergely, Vértessy G. Beáta

Szabó Renáta, Kémiai és Vegyipari Szekció, Szerves Kémia I. Tagozat, III. helyezés: Tiolok és származékaik előállítása elemi kénnel elektronhiányos kettős kötést tartalmazó vegyületekből. Témavezetők: Ábrányi-Balogh Péter, Németh András György. Továbbá Szerves kémia II. Tagozat Különdíja: Elemi kén alkalmazása multikomponensű reakciókban. Témavezetők: Ábrányi-Balogh Péter, Németh András György

Ungvári Orsolya, Kémiai és Vegyipari Szekció, Biokémia tagozat, III. helyezés: Máj uptake transzporterek szteroid alapú inhibitorainak vizsgálata. Témavezető: Laczka Csilla

Verkman András, Kémiai és Vegyipari Szekció, Szerves kémia II. Tagozat Különdíja: Látható fénnyel indukált célzott hatóanyagleadásra és valós idejű optikai nyomonkövetésre képes konjugátumok előállítása. Témavezetők: Bojtár Márton, Kele Péter

Fotó kredit: Mimi Thian, Unsplash