Tiz éves az ELTE PPK
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar alapításának 10. évfordulóján (2013.ősz) két KPI munkatárs részesült elismerésben. Prof. Czigler István Pro Progressione Eruditionis, Prof. Fülöp Márta Sapere Aude díjat kapott.

Pro Progressio Eruditionis díj adományozható annak az oktatónak, aki oktatói tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.

Sapere Aude díj adományozható annak a Kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében vezető szerepet betöltő oktatónak, kutatónak, aki jelentős hatású tudományos tevékenységével hozzájárult a Kar hírnevének öregbítéséhez.