Az elsőként 2023-ban meghirdetett HUN-REN Hazahívó Program keretében hat magyar kutató, köztük Róna Gergely és Kaszás Attila, tér haza külföldről, továbbá egy kiváló külföldi tudós érkezik Magyarországra, hogy kutatócsoportot alapítsanak a Magyar Kutatási Hálózat intézeteiben és itthon folytassák úttörő munkájukat.

Róna Gergely sejtbiológus a HUN-REN Hazahívó Program keretében visszatért Magyarországra és új kutatócsoportot alapított a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Élettudományi Intézetében, a neurális DNS-hibajavítás molekuláris mechanizmusainak vizsgálatára, illetve a neurodegeneratív betegségek hátterének megértésére.

Róna Gergely az Egyesült Államokból tért haza, ahol posztdoktori kutatásokat végzett a sejtciklus szabályozásáról és a DNS-hibajavítási folyamatokról a NYU Grossmann School of Medicine-ben és a Howard Hughes Medical Institute-ban. Posztdoktori évei alatt főként a különböző DNS-hibajavítási útvonalak szabályozásával foglalkozott és számos új technikát dolgozott ki ezek tanulmányozására. Elsőként azonosította a homológ rekombinációs hibajavítás (HRR) egyik korai és kritikus szabályozó lépését. Későbbiekben a sejtciklus és a DNS-hibajavítási folyamatok kapcsolatával kezdett foglalkozni, ahol feltárta, hogy bizonyos sejtciklus szabályozó fehérjék hogyan tartják a különböző DNS-hibajavítási folyamatokat egyensúlyban a genomi integritás megőrzésének érdekében.

Korábbi felfedezéseire alapozva érdeklődése a neurális DNS-hibajavítási folyamatok megértése felé fordult. Annak ellenére, hogy a neuronok nagyon érzékenyek különféle stresszformákra, beleértve a DNS-károsodást is, ezek a sejtek évtizedekig fenntarthatják genom-integritásukat. A neuronok jelentős anyagcsere-stressz alatt állnak magas energiaszükségletük, nagy transzkripciós aktivitásuk és hosszú élettartamuk miatt. A DNS-hibajavítási gének mutációi ezért összefüggésben állnak különböző idegrendszeri rendellenességekkel és a DNS-hibajavítás defektusai kulcsfontosságú szerepet játszanak több neurodegeneratív betegségben.

Kaszás Attila neurobiológus a HUN-REN Hazahívó Program kedvezményezettjeként itthon kamatoztathatja Franciaországban szerzett, interdiszciplináris szaktudását. A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében létrehozott új kutatócsoportjának célja az egyik legagresszívebb agyrák típus, a glioblasztóma és annak egyik súlyos szövődménye, a tumorral kapcsolt epilepszia kutatása és lehetséges kezelése a külföldön kidolgozott módszerek segítségével.

Kaszás Attila több franciaországi kutatóintézetben szerzett tapasztalatot a képalkotó, elektrofiziológiai és neurotechnológiai módszerek ötvözésében. Munkája során olyan, agyba ülthethető eszközök kidolgozásában vett részt, amelyek lehetővé teszik a kétfoton képalkotó módszerek és az elektrofiziológiai elvezetés és stimuláció összevonását. Az ilyen, multimodális megközelítést az eszközök átlátszó jellege adja, amely nem vagy kevéssé árnyékolja le a képalkotó módszerek során a megvilágító és begyűjtött fényt, miközben az agy elektromos aktivitása is követhető velük. Az általa hazahozott neurotechnológia révén célja a glioblasztóma többszintű megfigyelése, sőt: különleges stimulációs protokoll segítségével a tumor növekedésének csökkentése és a tumor mikrokörnyezetének módosításával a tumorhoz kötött kóros epileptikus aktivitás befolyásolása. A franciaországi kutatócsoportokkal való szoros együttműködés révén az új kutatócsoport újabb szállal köti be a HUN-REN Természettudományi Központot az európai tudományos vérkeringésbe.