Új, nemzetközileg is kiemelkedő színvonalú génanalitikai laboratórium fejlesztésébe kezdett az MTA Természettudományi Kutatóközpont, amelynek anyagi hátterét a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott „VEKOP.2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” pályázaton elnyert több mint 216 millió Ft vissza-nem-térítendő támogatás jelenti.

A hároméves program, amelynek címe „A személyre szabott terápiát elősegítő biomarker kutatásokhoz szükséges analitikai laboratórium fejlesztése” (VEKOP-2.3.3-15-2017-00014), 2017. szeptember 1-én indult. Célja biomarkerek, biomarker-panelek kutatása és fejlesztése orvosi diagnosztikai felhasználásokra és személyre szabott terápiás eljárások elősegítésére. Ezen biomarkerek az orvosi diagnosztika egyre fontosabb új lehetőségeit biztosíthatják, alkalmazásukkal lehetőség adódik a rendelkezésre álló terápiák közül a beteg számára optimális gyógyulást eredményező és a legkevesebb mellékhatást okozó célzott, személyre szabott kezelés kiválasztására.

A kialakításra kerülő génanalitikai laboratórium egyszerre alkalmas felfedező kutatásokra és a felfedező fázisban megismert biomarkerek azonosítására. A laboratóriumban működő műszer-együttes nemzetközileg is az élvonalba tartozó, többszintű kutatásokat tesz lehetővé a nukleinsav alapú biomarker vizsgálatokban. Különösen fontos tényező, hogy a legmodernebb módszerek kiszolgálásához olyan műszerek állnak rendelkezésre, amelyek a nagy-áteresztőképességű vizsgálatokhoz háttérrel szolgálnak, rugalmasan változtatható platformjukkal többféle, nukleinsav-alapú detektálási technológiát tesznek lehetővé. A projektben résztvevő kutatócsoportok új diagnosztikus metodikákat fejlesztenek ki, amelyek alkalmasak lehetnek nagyszámú beteg szűrésére és differenciál-diagnózisára. A műszerfejlesztéshez kapcsolódó projektben megvalósuló kutatási tevékenységek súlyos, népegészségügyi jelentőségű kórképekhez (onkológiai és terhességi kórképekhez, metabolikus és hematológiai betegségekhez) kapcsolható biomarkerek azonosítását célozzák, valamint a gyógyszer-metabolizáló képességhez igazított személyre szabott terápiás lehetőségeket tárják fel.

A modern laboratórium nemcsak az MTA Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoportjai számára elérhető, de a velük együttműködő felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és ipari partnerek számára is. A hazai téren egyedülálló és nemzetközileg is kiemelkedő laboratórium létrehozásának stratégiai célja a kiválósági csoportok pályázási erejének növelése, a diagnosztikai fejlesztő tevékenységben való részvétel. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont aktív részt vállal több egyetem (Semmelweis Egyetem, ELTE, BME) graduális és posztgraduális képzésében, így az új génanalitikai műszer-együttes kiváló lehetőséget biztosít az oktatott szaktárgyak fejlesztésére, új tárgyak indítására, a kutatói utánpótlás magasabb szintű képzésére, valamint a nemzetközi kutatóképzéshez való kapcsolódásra.

Az infrastrukturális fejlesztéshez szükséges 216 356 979 Ft támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A sajtótóközlemény itt olvasható