„Az Európai Unió irányelve szerint 2015-ig minden tagállamnak gondoskodnia kell a szennyvíz biológiai és fizikai-kémiai tisztításáról. A hazai tudományos kutatás olyan új műszaki megoldásokat keres, melyek figyelembe veszik a helyi körülményeket, és amelyek alkalmazásával eleget lehet tenni a követelményeknek. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete — tájékoztatott Valyon József igazgatóhelyettes — karöltve a Műszaki Egyetem kutatóival és négy kft-vel olyan gazdaságos, környezetbarát, korszerű technológia kidolgozását tűzte ki célul, amely a magyarországi széttagolt településszerkezetnek megfelelő, kis lélekszámú falvakban, tanyákon, üdülőkörzetekben keletkező szennyvíz tisztítására alkalmas.”

Részlet az Élet és Tudomány 2012. július 18.-i számában megjelent  cikkből.

A teljes cikk elolvasása