Jól szerepeltek a TTK-s hallgatók a 2021-2022-es tanév TDK konferenciáin.

8 első helyezést, 5 második helyezést, 8 harmadik helyezést és 13 dicséretet/különdíjat tehettek zsebre a fiatal kutatók.

A díjazottak névsora itt olvasható:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Beck Martin – Informatika Szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Application of state of the art calcium imaging analysis algorithms on one- and two-photon recordings

Témavezető: Hillier Dániel

Csikós Klaudia – Bionika Szekció – I. helyezés és Morgan Stanley Különdíj

Dolgozat címe: Moduláris implantátumrendszer fejlesztése és preklinikai validációja multimodális agyaktivitás vizsgálatokon keresztül

Témavezető: Hillier Dániel

Julio Loera – Bionika Szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Realization of a wireless optogenetic brain stimulator

Témavezető: Hillier Dániel

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Balbisi Mirjam – Szerves Kémia Szekció – I. helyezés

Dolgozat címe: ALK génátrendeződést mutató tüdőtumoros minták proteomikai vizsgálata

Témavezetők: Turiák Lilla, Tóth Gábor

Demeter Dóra – Genetika, Molekuláris Sejt- és Fejlődésbiológia Szekció – Magyar Genetikusok Egyesülete különdíj

Dolgozat címe: REV7 mutáns sejtvonal előállítása CRISPR módszerrel és annak fenotípusos jellemzése DT40 modellrendszerben

Témavezetők: Szüts Dávid, Szikriszt Bernadett

Mészáros Bence Balázs – Szerves Kémia Szekció – II. helyezés

Dolgozat címe: A mitragynin pszeudoindoxil izomerjeinek azonosítása elméleti kémiai módszerekkel

Témavezetők: Daru János, Varga Szilárd

Semmelweis Egyetem

Erdei Eszter – Gyógyszertudományok A Szekció – II. helyezés

Dolgozat címe: Módosított ß-peptid foldamerek szintézise

Témavezetők: Mándity István, Varró Nikolett

Holub Eszter – Genetika, Molekuláris Biológia Szekció – I. helyezés

Dolgozat címe: Kemoterápiás szerek lehetséges mellékhatásaként indukálódó citozin dezamináció vizsgálata rákos sejtvonalakon

Témavezetők: Békési Angéla, Arányi Tamás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Akmuhammet Karayev – Kémiai Technológiák Szekció – Dicséret

Dolgozat címe: Új, olefin metatézis polimerizációban alkalmazható foszforamid égésgátló adalékanyagok fejlesztése

Témavezetők: Kovács Ervin, Iván Béla

Androvics Zoltán – Anyagtudomány és Fizikai Kémia Szekció – Dicséret

Dolgozat címe: Polimerelektrolitok Mg-ionvezetésének vizsgálata

Témavezető: Kun Róbert

Konzulens: Szabó Ákos

Bényei Gábor László – Kognitív Tudomány Szekció – II. helyezés

Dolgozat címe: A pupilladilatáció ingerfüggő változásainak egyéni variabilitása bejósolja a kognitív teljesítményt

Témavezető: Pajkossy Péter

Győrfi Sára – Szerves Kémia Szekció – Dicséret

α,β-telítetlen észterek előállítása ortoészterek és aldehidek kondenzációjával

Témavezetők: Soós Tibor, Dobi Zoltán, Forman Ferenc

Hornyánszky Ágnes – Szerves Kémia Szekció – Dicséret

Új izotiazolopiridinon-származékok szintézise

Témavezetők: Kovács Péter, Keserű György Miklós

Kiss Eszter Ágnes – Kognitív Tudomány Szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Jutalompredikciós hiba hatása az emlékezeti diszkriminációra

Témavezető: Pajkossy Péter

Kovács Petra – Kognitív Tudomány Szekció – I. helyezés

A prozódia szerepe a több-beszélős szituációban történő beszédfeldolgozásban

Témavezető: Tóth Brigitta

Laczkovich Máté – Biokémia és Biotechnológia és Élelmiszer-tudomány Szekció – I. helyezés és Varga József Alapítvány különdíj

Dolgozat címe: Humán dUTPáz inhibitor fehérje dimerizációjának perturbációja az inhibíciós hatás növelése érdekében

Témavezető: Nyíri Kinga

Konzulens: Vértessy G. Beáta

Lan Anh Tran – Anyagtudomány és Polimerkémia Szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Kéntartalmú polimerek szintézise invert vulkanizációval nagykapacitású szilárdfázisú akkumulátorokhoz

Témavezetők: Kovács Ervin, Iván Béla, Szabó Ákos

Máté Lilla Szilvia – Elektronikai Eszközök és Technológiák Szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Germániummal ötvözött SnAgCu ólommentes forraszhuzalok elektrokémiai korróziós vizsgálatai

Témavezetők: Medgyes Bálint, Felhősi Ilona

Molnár Tibor – Szerves Kémia Szekció – II. helyezés

Dolgozat címe: Fotoaktiválható kemoterápia látható fénnyel

Témavezetők: Bojtár Márton, Kele Péter

Nguyen Anh Duc – Kémiai Technológiák Szekció – Dicséret

Dolgozat címe: Környezetbarát oldószerek alkalmazása az olefin metatézisben

Témavezetők: Kovács Ervin, Iván Béla, Domján Attila

Pál Domonkos – Analitikai és Számításos Kémia Szekció – I. helyezés és Rektori Különdíj

Dolgozat címe: Cirrhosisos és hepatokarcinómás májszövetek glikomikai és proteomikai jellemzése

Témavezetők: Turiák Lilla, Tóth Gábor

Pásztor Bettina – Biokémia és Biotechnológia és Élelmiszer-tudomány Szekció – II. helyezés

Dolgozat címe: Antitestmódosítás heterociklusokkal

Témavezetők: Keserű György Miklós, Ábrányi-Balogh Péter

Konzulens: Szepesi Kovács Dénes

Perey-Simon Viktória – Biokémia és Biotechnológia és Élelmiszer-tudomány Szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Az uracil-DNS metabolizmus szerepe zebrahalakban

Témavezetők: Kelemenné Dr. Nagy Kinga, Surányi Éva, Vértessy G. Beáta

Réti Zsombor – Anyagtudomány és Fizikai Kémia Szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: A β-pinén előállítása és módosítása

Témavezetők: Verebélyi Klára, Iván Béla

Konzulens: Csiszár Emília

Sándor Péter – Analitikai és Számításos Kémia Szekció – Dicséret

Dolgozat címe: Alternatív enzimek alkalmazása tömegspektrometria alapú proteomikában

Témavezető: Révész Ágnes

Schäffer Ádám – Anyagtudomány és Fizikai Kémia Szekció – I. helyezés és Gábor Dénes különdíj

Dolgozat címe: Hibrid kompozitok: mechanikai tulajdonságok és deformációsmechanizmusok

Témavezetők: Várdai Róbert, Pukánszky Béla

Vanderer Edina – Kognitív Tudomány Szekció – Jutalom

Dolgozat címe: A kísérletvezető maszkviselése negatívan hat a családi kutyák viselkedésére standard kognitív helyzetekben

Témavezető: Vargáné Kis Anna

Velősy Péter Kristóf – Kognitív Tudomány Szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Miként sérül a zajos környezetben történő hallás képessége időskorban?

Témavezetők: Tóth Brigitta, Boncz Ádám

Xue Andrea – Analitikai és Számításos Kémia Szekció – Dicséret

Dolgozat címe: Glikoproteinek tömegspektrometriás azonosítása: fókuszban a megbízható adatbázis-keresés

Témavezető: Révész Ágnes

Neumann János Egyetem

Braun Barnabás – I. helyezés

Dolgozat címe: PEM tüzelőanyagcella tervezése, szimulációja és mérése

Témavezető: Kereszty Balázs