Homolya László biológusmérnök több éven át az Egyesült Államokban vé­gezte kutatómunkáját. Hazatérése után az MTA Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézetének (MTA TTK MFI) munkájába kapcsolódott be, jelenleg két alapkutatási témában közel húszfős kutatócsoportot irányít.

Rövidesen az MTA TTK új, korszerű épületébe költöznek. Mit vár ettől?
‒ Elsősorban azt, hogy a jelenleg öt telephelyen dolgozó kutatókkal még szorosabbra fűzhetjük a ma is meglévő együttműködésünket, valamint azt, hogy az új épületben létre tudunk hozni egy fluoreszcens módszereket integráló műszercentrumot. Azt gondolom, hogy egy inspiráló szellemi közösség és korszerű infrastrukturális háttér újabb lendületet adhat a kutatásainknak.

A teljes cikk itt olvasható:
http://www.innoteka.hu/cikk/uj_epuletben_uj_lendulettel.823.html

Megjelent: Innotéka, 2013.12. 02.