A Természettudományi Kutatóközpont (TTK) 2021. március 19-én pályázatot írt ki a Szerves Kémiai Intézet (SZKI) igazgatói állására, amelyre egyedül
a jelenleg megbízott igazgató jelentkezett. A TTK Igazgatótanácsa a megbízott igazgató pályázatát, illetve igazgatói kinevezését nem támogatta. Ennek értelmében főigazgatói hatáskörben hozott döntés alapján új pályázat kerül kiírásra az SZKI igazgatói pozíciójának betöltésére.