Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága a fiatal kutatók anyagi és erkölcsi támogatásának elismeréseként 2021-ben Bárány Róbert Díjat hozott létre. A Díjra pályázhatott minden, az intézményhálózatban dolgozó, 36. életévét be nem töltött fiatal kutató.

A pályaműveket 2021. május 17-ig kellett benyújtani az ELKH Titkárság részére.

Az ELKH Irányító Testületének döntése szerint a TTK díjazottjai:

Vargáné Kis Anna: Non-invazív poliszomnográfia használata kutyák szocio-kognitív képességeinek vizsgálatára (cikksorozat)

Vargáné Kis Anna pályaműve mintegy 15 tudományos folyóiratcikket foglal magába. Legfőbb érdeme, hogy e kísérletes vizsgálatok a kognitív viselkedéstudomány egy új, önálló rész-területét alapozták meg. A pályázó kidolgozta a kutyák alvás alatti agytevékenységének vizsgálatára alkalmas módszert (non-invazív poliszomnográfia protokoll), majd ezzel kapcsolatban publikált mind módszertani kérdésekről, mind elméleti szempontból fontos vizsgálatokat. A bemutatott eredményeknek egyszerre van kiemelkedő tudományelméleti jelentősége (pl. közelebb visz bennünket az alvás evolúciójának jobb megértéséhez), és gyakorlati haszna (pl. új lehetőséggel szolgál az állatorvosi diagnosztika számára).

Bojtár Márton Gáspár: Feltételesen, látható fénnyel aktiválható fotolabilis vegyületek (tudományos cikk)

Bojtár Márton munkája egy új fotokémiai elven működő rendszer kidolgozását és alkalmazását mutatja be, látható fényre érzékeny blokkolócsoportokon. Az ilyen új elven alapuló multifunkcionális fényérzékeny blokkolócsoportok alkalmazásával lehetővé válik kemoterapeutikumoknak a jelenlegi eljárásokénál sokkal hatékonyabb és szelektívebb bevitele, így az elért eredmények társadalmi jelentősége is kiemelkedő. A kísérletek megtervezése, kivitelezése szinte teljes egészében a pályázó érdeme. Kiemelendő, hogy a szintetikus munkán kívül a mikroszkópos kísérleteket is maga végezte. A cikkben az új fotokémiai elvet és működőképességét egy olyan vegyület segítségével demonstrálta élő, rákos sejtvonalakon, amely fluoreszcenssé alakult, amikor szabaddá vált, így a folyamat pontosan látható volt fluoreszcens mikroszkópon keresztül.

A díszoklevelek átadására ünnepélyes keretek között, év végén kerül sor.


fotó kredit: Brands&People, Unsplash