Az Academia Europaea rendes tagjává választotta Vértessy Beátát, a TTK Enzimológiai Intézet kutatócsoport-vezetőjét (Biokémia, Molekuláris Biológia szekció).

Vértessy Beáta a genomi integritás folyamataival foglalkozik. Nemzetközi elismertségét számos nagypresztízsű folyóiratban megjelent publikációja fémjelzi. Kiemelkedő iskolateremtő egyéniség, fiatal kutatókból álló csoportjával lényegi felfedezéseket értek el a genomi integritásban kulcsfontosságú dUTPáz enzimek működéséről és a DNS-beli uracil élettani és patológiás szerepéről, továbbá innovatív molekuláris eszközöket hoztak létre orvosbiológiai alkalmazások fejlesztésére.

A londoni székhelyű Academia Europaea tagjait maga választja a tudományos kiválóság alapján. Az akadémiai formában működő szervezet célja az európai kutatás előmozdítása, a kormányzatok és nemzetközi szervezetek tudományos kérdésekben való támogatása, továbbá az interdiszciplináris és nemzetközi kutatások ösztönzése.

Részletek az Academia Europaea weboldalán.