Viselkedésfarmakológiai alaplabort hozott létre a Semmelweis Egyetem és az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Nemzeti Agykutatási Program keretében

Budapest – 2014. november 13. – Átadták a Nemzeti Agykutatási Program keretében megalakult Kognitív transzlációs viselkedésfarmakológiai kutatócsoport működéséhez létre hozott Viselkedésfarmakológiai laboratóriumot.

A kutatócsoportot 2014 nyarán a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) B alprogramjában már több témában is elkötelezett MTA Természettudományi Kutatóközpont és a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet közösen hozta létre. A kutatók célkitűzése olyan viselkedésfarmakológiai tesztrendszer létrehozása, mely segítségével hatékonyan lehet kiválasztani a tanulást és memóriaműködéseket jótékonyan befolyásoló gyógyszerjelölteket.

A csoport a működést Gyertyán István vezetésével, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében egy az egyetem jóvoltából teljesen felújított viselkedésfarmakológiai laborban kezdte meg. A Richter Gedeon NyRt. támogatásának is köszönhetően korszerű műszerekkel, berendezésekkel felszerelt módszertani alaplaborban a tanulási tesztek mellett számos a viselkedésfarmakológiai vizsgálatokhoz szükséges módszer is a kutatók és a tudományos együttműködésben érdekelt kollégák rendelkezésére áll.

Az SE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézete és az MTA TTK Kognitív Pszichológiai Intézete szoros együttműködésével folyó kutatási program célja új megközelítésben vizsgálni az ideg- és elmegyógyászati kórképek gondolkodási zavarainak gyógyítási lehetőségeit. A kutatócsoport és a befogadó intézmények középtávú célja, hogy a közös munkát az együttműködők körének szélesítésével mind az alapkutatásban mind az ipari kutatásban nemzetközi szinten folytathassák

Keserű György Miklós az MTA TTK  főigazgatója rámutatott: „ A Semmelweis Egyetemmel idén áprilisban aláírt együttműködési megállapodásban közös kutatólaboratóriumok létrehozására köteleződtünk el. A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetben olyan partnerre találtunk, amellyel együttműködve törekvéseinket néhány hónap alatt valóra válthattuk. Bízunk benne, hogy a most átadott Viselkedésfarmakológiai laboratórium példáján a jövőben további közös laboratóriumok valósulhatnak meg.”

Ferdinandy Péter a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének igazgatója   kiemelte: „ A laboratórium megnyitásával a Semmelweis Egyetemen létrejött egy hiánypótló kutatóműhely, mely a hazai alapkutatás illetve a gyógyszer és biotechnológia iparági szereplőknek beleértve a hazai tudásintenzív kis- és középvállalkozásokat, alkalmas szakmai hátteret biztosíthat innovatív fejlesztéseik megvalósításához. A laboratórium pl. alkalmas a fejlesztés alatt álló gyógyszerek esetleges ideg és elmegyógyászati mellékhatásainak a kiszűrésére is

Az MTA TTK-ról

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A Kutatóközpont több mint 400 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fejlesztések iránt.

Semmelweis Egyetemről

A Semmelweis Egyetem az ország legrégebbi orvosképző intézménye, és mint szakegyetem egyedülálló az országban. Tudományos teljesítménye a hazai egyetemek között kiemelkedő. Az öt karon több mint 10 ezer hallgató tanul, a képzés három nyelven folyik: magyarul, angolul és németül. A Magyarországon dolgozó orvosok 42, gyógyszerészek 50 százaléka itt végzett. A hallgatók harmada külföldi, akik a világ hetven országából érkeznek Budapestre. Mindezek mellett a Semmelweis Egyetem Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi ellátó intézménye, számos területen úgynevezett csúcsellátó intézmény. A Farmakológiai és Farmakoterápiás intézet kiemelt stratégiája a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés támogatása erős nemzetközi oktatási és kutatás-fejlesztési háttér biztosításával, tudásintenzív vállalkozások létrejöttének és növekedésének elősegítésével, a hazai kutatói utánpótlás kinevelésével és megtartásával, illetve a külföldön kiemelkedő munkát végző kutatók hazatérésének elősegítésével.

További információ

MTA TTK – Tóth Rita Csilla (toth.rita.csilla@ttk.mta.hu)

Semmelweis Egyetem – Czétényi Rita (hirek@semmelweis-univ.hu)


Viselkedésfarmakológiai Labor átadása, MTA Sajtószemle; 2014. 11.12.