Tizennyolc fiatal kutató vehette át Lovász Lászlótól, az MTA elnökétől a kitüntetést 2019. február 7-én az Akadémia Székházában. Idén az MTA TTK négy kutatója is részesülhetett az elismerésben: Volosin Márta, Rácz Anita, Rokobné Révész Ágnes és Tóth Eszter.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó, 30 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az Akadémiai Ifjúsági Díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása. 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett.

A bölcsészet- és társadalomtudományok területén:

Volosin Márta, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos segédmunkatársa „Rejtett halláscsökkenés és figyelmi kompenzáció időskorban” című pályamunkájáért kapta az elismerést.

A matematikai és természettudományok művelői közül díjat kapott: 

Rácz Anita, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet tudományos munkatársa „Molekuláris reprezentációk alkalmazásorientált fejlesztése” című pályamunkájáért;

Rokobné Révész Ágnes, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet tudományos munkatársa „Kémiai, biológiai kihívások és válaszok a tömegspektrometriától” című pályamunkájáért.

Az élettudományok művelői közül díjat kapott:

Tóth Eszter, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos munkatársa „Hatékony genommódosítás különböző Cpf1 nukleáz ortológokkal” című pályamunkájáért.

Gratulálunk az elismeréshez!