Az előadóülés ideje és helye

2022. november 17., 13.00 – 16.10
Természettudományi Kutatóközpont, földszinti előadóterem
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre, az online csatlakozáshoz a link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a022bdf2b37d14d4faba88c29e19f33a3%40thread.tacv2/1665583133365?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc28feb-2fc7-4e24-802c-86ac0a251cfb%22%2c%22Oid%22%3a%22442eac61-49e7-403d-8b21-a77cf31bbe19%22%7d

Program

13.00-13.05: Köszöntő

Tompos András PhD, intézetigazgató

13.05-13.25: Tüzelőanyag-cella kötegek egyes komponenseinek fejlesztése

Szijjártó Gábor Pál, PhD

13.25-13.45: Szerves folyadékakkumulátor aktív pozolit vegyületeinek szintézise és fizikai-kémiai paramétereinek vizsgálata

Kónya Dénes, PhD

13.45-14.05: Újgenerációs Li-S akkumulátorok fejlesztése

Kun Róbert, PhD

14.05-14.25: Szuperkondenzátorok elektrokémiai vizsgálatai

Felhősi Ilona, PhD & Pajkossy Tamás, DSc

14.25-14.45: Frissítő szünet

14.45-15.05: Hidrogén tárolása szilárd anyagokban

Nagyházi Márton

15.05-15.25: Biomasszák hőbomlásának vizsgálata

Czégény Zsuzsanna, PhD

15.25-15.45: Biofinomítói technológiák kutatása és fejlesztése

Lónyi Ferenc, DSc

15.45-16.05: Látens hőt tároló anyagok és eljárások fejlesztése

Feczkó Tivadar, PhD

16.05-16.10: Összegző gondolatok

Tompos András PhD, intézetigazgató

Kapcsolat

Lendvayné Győrik Gabriella (gyorik.gabriella@ttk.hu)