ONLINE SZEMINÁRIUM

Mekkora egy koronavírus?

Varga Zoltán PhD, tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető

TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet

2021. november 9. (kedd)

10.00 – 11.00

A szubmikronos tartományba eső részecskék pontos méretmeghatározása még napjainkban is számos akadályba ütközik. Erre a kihívásra kínál megoldást az elmúlt években kifejlesztett mikrofluidikus ellenállásimpulzus-mérés (MRPS), amely a Coulter-elv megvalósítása a nanométeres méretskálán, egy mikrofluidikus platform keretében.

Mint ilyen, az MRPS egy nem optikai, egyrészecske detektáláson alapuló módszer a nanorészecskék méreteloszlásának és koncentrációjának meghatározására. Az MRPS alkalmas a biológiai nanorészecskék, mint például az extracelluláris vezikulák (EV-k) jellemzésére, de ebbe a mérettartományba esik a legtöbb vírus, így a COVID-19 járványt okozó SARS-CoV-2 is.

Az előadás bemutatja az MRPS módszer alapjait, valamint, hogy azzal milyen információ nyerhető az EV-k, vagy éppen a SARS-CoV-2 virionok méreteloszlásáról. Ez utóbbi az alapkutatási célok mellett megteremtheti a COVID-19 fertőzés MRPS-alapú diagnosztikájának alapjait is.


A szemináriumhoz az alábbi linken lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1bc333b6b6834a8b92f65f5876f351bc%40thread.tacv2/1636363191137?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc28feb-2fc7-4e24-802c-86ac0a251cfb%22%2c%22Oid%22%3a%227bac7b75-59a5-41f9-8ae2-db9957401096%22%7d

 


Magyar Tudomány Ünnepe 2021