Pályázat adatai:

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (az NKFI Alapból megvalósuló program)

Pályázati felhívás:  Magyar-Koreai kutatás-fejlesztési együttműködés

Pályázat azonosító száma: 2018-2.1.17-TÉT-KR-2018-00001

Projekt címe: A CIRBP RNS-kötő fehérje rendszerbiológia alapú funkcionális jellemzése ER-pozitív emlőkarcinómában

Megítélt összeg TTK számára: 34 237 296 Ft

Támogatás intenzitása TTK számára: 100%

Projekt kezdete: 2020.06.01

Projekt lezárása: 2022.05.31

Projektvezető: Dr. Győrffy Balázs

Projekt tartalma:

Az emlőkarcinóma a leggyakrabban diagnosztizált daganatos megbetegedés, és a második leggyakoribb daganathoz köthető halálok nőkben. Az emlőkarcinómák 75%-a ösztrogén receptor-pozitív (ER+), ahol az ösztrogén receptor (ESR1) gátlása kulcsszerepet tölt be a betegség kimenetében. Bár az ESR1 funkcionális szerepe tisztázott és közvetlen gátlása széles körben alkalmazott, a gátlásra adott válasz mértéke korlátozott és a betegek felében alakul ki rezisztencia. Az ESR1 komplex kölcsönhatásba lép az aktivitását serkentő/gátló koregulátorokkal, melyek meghatározzák a jelátvitel kimenetét. Hatékonyabb terápiás szerek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az ESR1-aktivitását befolyásoló génhálózat jobb megismerése. Az onkogén tulajdonságokkal rendelkező RNS-kötő fehérjék több humán daganatos megbetegedésben jutnak egyre kiemelkedőbb szerephez, mint potenciális terápiát befolyásoló tényezők. Előzetes genomikai analíziseink alapján kiemelt a CIRBP (Cold inducible-RBP) potenciális funkciója ER+ emlőkarcinómában. A CIRBP szoros összefüggést mutat az ER jelátvitel intenzitásával, a betegek túlélésével, valamint a tamoxifenre adott válasz mértékével. Célunk a CIRBP funkciójának vizsgálata mint potenciális prognosztikus biomarker és terápiás célpont ER+ emlőkarcinómában.

Projekt eredménye:

Bioinformatikai elemzéseket végeztünk génexpresszió és klinikai kimenet, valamint a szisztémásan adott gyógyszeres terápia közötti kapcsolat felderítésére, amelyek során Cox proportional hazard regressziót (túlélés esetén), valamint receiver operator characteristics elemzéseket (terápiás válasz előrejelzése esetén) csináltunk. Multiomikai rendszereket állítottunk össze a gének szabályozásának vizsgálatára, ahol genomikai, transzkriptomikai, proteomikai, és klinikai adatokat elemeztünk. Ezen elemzések eredményeit számos publikációban foglaltuk össze, valamint két nemzetközi konferencián is bemutattuk. Egy olyan, emlőtumoros betegek adatait tartalmazó adatbázist hoztunk létre, amellyel gén-izoformák és túlélés közötti kapcsolatot lehet vizsgálni több, mint 1000 betegben. In vitro méréseket csináltunk sejtvonalakban, amelyek során RT-PCR, FACS, sejtproliferációs és programozott sejthalál-vizsgálatokat végeztünk egyes kiválasztott sejtvonalakban funkcionális változások dokumentálása céljából. A kutatások során egy gén esetén (RBM15) végigvittük a teljes folyamatot, és ezen keresztül demonstráltuk az összeállított módszerek hatékonyságát is.