2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00022

Pályázat címe: 

A presubicularis GABAerg neuronok szerepe a fej-irány jelek stabilizálásában és átprogramozásában (FLAG)

Projektazonosító:

2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00022

Pályázati felhívás:

ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására (2019-2.1.7-ERA-NET)

 A projekt időtartama:

2023.02.01-2026.01.31.

A támogatást elnyerő szervezet: konzorcium

Résztvevők:

  • Centre National de la Recherche Scientifique
  • Stichting Radboud Universiteit 
  • National Institute of Physiological Science
  • Természettudományi Kutatóközpont (Research Centre for Natural Sciences)

A projekt támogatási intenzitása:  100%

A projekt támogatása: 53 489 700,- Ft

Tartalmi összefoglaló:

A fej-irány (FI) idegsejtek az agy iránytűi, a külső világot képezik le a belső világunk számára. A FI jel az agyban keletkezik, és a halló és egyensúlyozó rendszerből jövő információk, valamint a környezet jól látható jelei vezérlik. Az, hogy az agy mikrohálózatai hogyan stabilizálják, illetve elmozdulást követően hogyan változtatják meg a FI jeleket, mind a mai napig nem ismert. Ezt a mechanizmust fogjuk feltárni abban az agyi régióban, ahol külvilágból jövő ingerek konvergálnak.

A FI agyi rendszere feltételezhetően egy folytonos attraktorként viselkedik, amelyben a FI jelet egy stabil sejtaktivitás mintázat alakítja ki. Feltárjuk a presubiculum hálózati mechanizmusait, amelyek fenntartják, valamint átprogramozzák a FI jeleket a vizuális jeleknek megfelelően. A célunk az, hogy megértsük a gátló és a diszinhibitoros neuronok szerepét ezekben a mechanizmusokban. Szeretnénk meghatározni, hogy melyek azok a szinaptikus és hálózati kölcsönhatások, amelyek részt vesznek a tereptárgyak vizuális ingereinek a frissítésében. Az eredményeket beépítjük a már meglevő hálózati modellünkbe, hogy felfedjük a kapcsolatot a neuronális aktivitás és a pontattraktor stabil állapota között. Hipotézisünk az, hogy a gátlás stabilizálja, a diszinhibíció pedig átprogramozza a FI attraktor hálózatot.

A skizofrénia is tekinthető egy attraktor jellegű betegségnek. A gátló sejtek aktivitásának felbomlását javasolták, mint lehetséges mechanizmust, amely az agykérgi aktivitás mintázatok és az észlelés szabályozásának felborulásáért felelős, amelyek e pszichiátriai megbetegedés fontos jellemzői. A munkánk során egy olyan genetikai egér modellt is fogunk használni, amellyel meg tudjuk vizsgálni, hogy a diszinhibitoros sejtek megváltozott serkentése hogyan hat az agykérgi attraktor hálózatokra. E projekt előmozdítja, hogy a jövőben felfedhessünk olyan terápiás beavatkozási pontokat, amelyek a skizofrénia egyes szimptómáinak, mint például a kognitív romlás javítását célozzák.

Projektvezető: Dr. Wittner Lucia

Honlap:

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/fetflag-02-2018/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2021/the-role-of-gabaergic-neuron-subtypes-in-stabilizing-and-flexibly-resetting-head-direction-signals-in-the-presubicular-cortex

Eredmények: Előkészítés alatt

Főbb tudományos eredmények: Előkészítés alatt

Publikációk: Előkészítés alatt