NVKP_16-1-2016-0007 : Anyagtudományi kutatás és fejlesztés az extracelluláris vezikula alapú orvosdiagnosztika megvalósításához

A 2017. januárjában indult három éves projekt fő célkitűzése, hogy az extracelluláris vezikuláknak (EV) egy új, várakozásaink szerint jobb izolálási módszerével megteremtse a lehetőségét az EV-k diagnosztikai felhasználásának. Az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, a Thor Laboratories, az Idaco Kft, valamint a Semmelweis Egyetem által alkotott konzorcium keretén belül a Semmelweis Egyetemen elsősorban a pancreas tumorokra, valamint tüdőrákos betegekre fókuszálunk, és a tumorsejtek által kibocsátott EV alpopulációk széleskörű molekuláris jellemzését tűztük ki célul a legmodernebb, high-throughput módszerek felhasználásával.

A projektet a Természettudományi Kutatóközponton belül Prof. Iván Béla vezeti és Dr. Beke-Somfai Tamás koordinálja.

A projekt főbb adatai:

Résztvevők:

  • MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet (AKI), konzorciumvezető
  • Semmelweis Egyetem (I. sz. Sebészeti Klinika, Pulmonológiai Klinika, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)
  • IDACO Szolgáltató és Tanácsadó Kft
  • Uscom Kutató, Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénzügyi adatok:

  • Teljes költségvetés: 819 212 057 Ft
  • Ebből az NKFI Hivatal támogatása: 677 927 157 Ft (82,75 %)

Futamidő:

  • 2017. január 1 – 2020. október 31.

Támogató:

  • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

Médiamegjelenés: