2021-4.1.2-NEMZ_KI-2022-00016

Pályázat címe: 

Réz-komplexek szerkezetvizsgálata radioterápiás felhasználáshoz

Projektazonosító:

2021-4.1.2-NEMZ_KI-2022-00016

Pályázati felhívás:

Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása

 A projekt időtartama:

2022.11.01-2024.10.31.

A támogatást elnyerő szervezet: Természettudományi Kutatóközpont

A projekt támogatási intenzitása:  100%

A projekt támogatása: 2 000 000,- Ft

Tartalmi összefoglaló:

A fémkomplex alapú radiofarmakonok egyedülálló lehetőséget kínálnak számos betegség, köztük a rák képalkotó módszerekkel történő diagnosztizálására, kezelésére és monitorozására. Míg az elmúlt évtizedekben az előállításukban és tisztításukban rejlő nehézségek miatt csak néhány radioaktív fémet alkalmaztak, addig manapság a nem szabványos radionuklidok széles választéka áll rendelkezésre (pl. 197g/mHg és 203/212Pb), amelyek nagyobb választékot kínálnak a bomlás típusát és energiáját tekintve, és ezáltal lehetőség van a teranosztikus (terápiás és diagnosztikus) lehetőségek javítására. A radioaktív fémionokat biztonságosan meg kell kötni egy biológiailag aktív molekulához kapcsolt kelátképzővel, hogy a sugárzást sikeresen eljuttassák a kívánt molekuláris célponthoz. A 64/67Cu ionok megfelelő radiofarmakonok lehetnek, azonban a meglévő ligandumok nem teljesítenek jól in vivo 64/67Cu esetében, mivel a Cu(II)-t a bioredukálószerek Cu(I) ionná redukálhatják, majd a kelátképzőből demetalálódnak. A jelen együttműködés célja, hogy hatékony kelátképzőket fejlesszünk a réztartalmú teranosztikumokhoz. Az azamakrociklusos kelátképzők új családját vizsgáljuk, amelyek lágy (soft) donorként ként vagy szelént tartalmaznak. Ezeket a kelátképzőket az olasz kutatócsoportban szintetizálják, és Cu(II) és Cu(I) komplexeit vizsgálják termodinamikai, szerkezeti és kinetikai szempontból UV-Vis, NMR spektroszkópiák, elektrokémiai módszerek (potenciometria, ciklikus voltammetria, ill. elektrolízis) segítségével. A magyarországi kutatóhely két további fontos szerkezetvizsgáló módszerrel járul hozzá ezekhez a vizsgálatokhoz: (1) az oxidációs állapot valamint az oldatbeli szerkezet vizsgálatára alkalmas elektronspin rezonancia (ESR) spektroszkópiai módszerrel valamint (2) a szilárd fázisú szerkezetek meghatározására alkalmas egykristály röntgendiffrakciós (SXRD) vizsgálattal.

Projektvezető: Dr. May Nóra