MEGÚJULÓ FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ HIDROGÉN FELHASZNÁLÁSÁT SZOLGÁLÓ PEM TÜZELŐANYAG-CELLAKÖTEGEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A hidrogénnek, mint energiahordozónak számos kiváló tulajdonsága van:

  • mindenféle megújuló energiaforrásból előállítható,
  • a különböző típusú tüzelőanyag-cellákban nagy hatásfokkal alakítható elektromos árammá és hővé,
  • mindezt a pár mW és a több MW közötti teljesítményeken, azaz az energiafelhasználás minden területén, ezért kiválóan alkalmas az energiaszektorok integrálására.

Ez összhangban van a 2009/28/EK Megújuló Energia Irányelv COM (2016) 767 számú dokumentumával, amely szerint a 2020 utáni időszakra szóló, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó szabályozási keretnek egy jobb, a megújuló forrásokból származó energia teljes körű integrálására alkalmas piaci szerkezeten kell alapulnia. A tüzelőanyag-cellák további előnye a hagyományos energiaforrásokkal szemben, hogy nem bocsátanak ki szennyező anyagokat, a nap 24 órájában nagy hatékonysággal működnek.A projekt a hidrogént – mint ígéretes új energia hordozót alacsony hőmérsékleten, nagy hatásfokkal – elektromos energiává átalakító polimer elektrolit membrán tüzelőanyag-cellák (PEMFC) összeállítására, részegységeinek fejlesztésére és kishajóba történő beépítésére irányul. Meghatározó részegységek az elektrokatalizátorból felépülő membrán elektród együttes (MEA) és a bipoláris lemez.

Az új típusú egységekből várakozásaink szerint stabilan működő, olcsó 500 W teljesítményű tüzelőanyag-cella köteget állítunk össze. A tüzelőanyag-cellás rendszerben a cellaköteg a rendszer fő eleme, de önmagában nem használható, az is szükséges, hogy a megteremtsük a cellaköteg megfelelő működési feltételeit, beépítsük az üzemegyensúlyi komponenseket. A tüzelőanyag cellakötegeket a vitorlás versenyhajók és motoros munkahajók gyártásáról ismert Flaar Kft munkatársai elektromos motorok meghajtására használjál fel.

A konzorciális formában megvalósuló projektet magyar részről Tompos András vezetésével az MTA Természettudományi Kutatóközpont koordinálja.

A projekt főbb adatai:

Résztvevők:

Magyar résztvevők:

Indiai résztvevők:

  • National Centre for Catalysis Research (Chennai)
  • Anabond Sainergy Fuel Cell India Pvt Ltd. (Chennai)

Pénzügyi adatok:

  • Teljes költségvetés:58 664 180 Ft
  • Ebből az NKFI Hivatal támogatása: 54 304 189 Ft
  • Támogatás részletezése: 22 402 310 Ft (MTA TTK), 19 941 884Ft (BME), 11 959 995 Ft (Flaar Kft)

Futamidő:

  • 2018.07.01-2021.06.30.

Támogató:

  • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap