TÉT_15_IN-1-2016-0034: Katalitikus zöldkémiai eljárás fejlesztése vegyi anyagok és üzemanyagok előállítására lignocellulózból

 

Energia és vegyi anyag szükségletünk jelentős részét fosszilis eredetű nyersanyagokból (szén, kőolaj, földgáz) állítjuk elő. Az ásványi készletek fogyása, egyre nehezebb elérhetősége, továbbá a hasznosítás kedvezőtlen környezeti hatásai miatt a fosszilis anyagokra alapozott gazdaság hosszabb távon nem fenntartható. Napjainkban világszerte, mind Indiában, mind Magyarországon, egyaránt elfogadott és támogatott energiastratégia, a fosszilis energiaforrások mellett a megújuló források részarányának növelése.

A megújuló szénforrások egyike a biomassza, energetikai és vegyipari hasznosításának szükséges bővülését lassítja a tudományosan megalapozott technológiák hiánya. Jelen projektben a növényi biomassza hasznosítását célzó katalitikus zöldkémiai technológiák kifejlesztését megalapozó kutatásokat tervezünk. A két kutatócsoport heterogén katalizátorok alkalmazásával innovatív technológiát fejleszt ki növényi eredetű hulladékok hasznosítására.

A projektet az MTA Természettudományi Kutatóközponton belül Dr. Valyon József koordinálja.

A projekt főbb adatai:

Résztvevők:

  • MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet (AKI)

Pénzügyi adatok:

  • Teljes költségvetés: 37 165 000 Ft
  • Ebből az NKFI Hivatal támogatása: 37 165 000 Ft (100,00 %)

Futamidő:

  • 2016.07.01. – 2019.06.30.

Támogató:

  • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap