Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 3826 811
Intézet: Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Csoport: Társadalom és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoport
Iroda: D4.13B


  Önéletrajz

  Tanulmányok:

  • 2013–2015: Tanácsadó szakpszichológus képzés, szakpszichológus diploma, ELTE PPK
  • 2005: Doktori fokozat megszerzése (summa cum laude minősítéssel), Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
  • 1999–2002: Pécsi Tudományegyetem, Elméleti Pszichoanalízis doktori program
  • 1998–1999: Közép-európai Egyetem, Gender and Culture Program MA
  • 1992–1998: ELTE BTK pszichológia szak, szociálpszichológia szakirány MA
  • 1995-1997: ELTE BTK Kulturális antropológia szak; ELTE BTK Történeti antropológia program

  Munkahelyek:

  • 2019– Tudományos főmunkatárs, MTA TTK KPI Narratív és Történeti Pszichológiai Kutatócsoport
  • 2007– Tudományos munkatárs, MTA Pszichológiai Kutatóintézete Társadalomlélektani Osztály (2012-től MTA TTK KPI Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoport, 2014-től Társadalom- és Kulturális Pszichológiai Csoport, 2018-tól Narratív és Történeti Pszichológiai Kutatócsoport)
  • 2006–2007: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
  • 2003–2005: Tudományos segédmunkatárs, MTA Pszichológiai Kutatóintézete Társadalomlélektani Osztály
  • 2001–2002: Fiatal kutatói ösztöndíjas, MTA Pszichológiai Kutatóintézete Társadalomlélektani Osztály
  • 1999: Pszichológus, Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó

  Folyóirat-szerkesztőbizottsági tagság:

  • 2020 – Journal of the History of Behavioral Sciences
  • 2011 – Imágó Budapest, 2015-től főszerkesztő
  • 1999 – 2010: Thalassa
  • 2000-2009: Café Bábel
  • 2012-2014: Journal of Lesbian Studies

  Ösztöndíjak:

  • 2015: NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, alkotói támogatás
  • 2014. május: senior fellowship, Collegium Hungaricum, Bécs
  • 2012. június: Marion Dönhoff Stiftung, Berlin;
  • 2011 márc.-júl.: junior fellowship, Collegium Budapest;
  • 2009-2011: Bolyai János kutatói ösztöndíj;
  • 2006–2007: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj;
  • 2005–2006: az Oktatási Minisztérium posztdoktori kutatói ösztöndíja;
  • 2003: a Soros Alapítvány ösztöndíja Mérei Ferenc életművének kutatásához;
  • 2001–2002: Fiatal kutatói ösztöndíj, MTA Pszichológiai Kutatóintézete;
  • 2000: MTA-Sasakawa Young Leaders Fellowship.

  Oktatási tevékenység

  2008-tól: Óraadó, PTE BTK Elméleti Pszichoanalízis doktori program.
  Kurzus: Nőiség, szexualitás, hisztéria: klasszikus és újabb pszichoanalitikus olvasatok

  2017-2018 : Óraadó, ELTE Társadalmi Nemek Tanulmánya mesterképzés
  Kurzus: Társadalmi nemek a magyar irodalomban – szerepek, szerzők, szövegek

  2016-tól: Óraadó, ELTE Tanácsadó Szakpszichológus képzés, család- és párkapcsolati tanácsadás specializáció
  Kurzus: LMBT kliensek, párok, családok

  2011-2014: Óraadó, Károli Gáspár Református Egyetem Szociálpszichológiai és Interkulturális Tanszék.
  Kurzusok:
  Szociálpszichológia 1, 2, 3 gyakorlatok nappali és levelező hallgatóknak.
  Psychology and Gender (angol nyelvű Erasmus-kurzus)
  A nemi szerepek pszichológiája
  Szociálpszichológia műhelymunka
  Szakdolgozati konzultáció

  Kutatási témák

  Főbb kutatási területek: A magyarországi pszichoanalízis szakma- és társadalomtörténete; Női alkotói életpályák pszichobiográfiai vizsgálata; A szexuális kisebbségek pszichológiai és társadalmi státusza.

  • 2018–  „Társadalmi egyenlőtlenségek és előítéletek a pszi-tudományok tükrében Magyarországon”. Saját vezetésű OTKA-kutatás.
  • 2014–2017: „A pszi-tudások mint társadalmi diskurzusok – a humán tudományok a hatalmi viszonyok kontextusában”. Saját vezetésű OTKA-kutatás. „Psycho-Politics. The Cross-Sections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences” c. nemzetközi konferencia szervezése.
   http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=4&azonosito=165
  • 2008–2013: „A pszichoanalízis mint a humán tudományok egyik paradigmája – történeti és elméleti vizsgálódások”. OTKA-kutatás. Témavezető: Erős Ferenc.
  • 2009–2011: Gyógyító kapcsolat és nemi szerep összefüggései. Témavezető: Csabai Márta.
  • 2008–2011: Irodalmi és női szerepek a Nyugat folyóiratban.
  • 2003–2005: Szerzőként és szerkesztőként részvétel a Mérei élet–mű című, Mérei Ferenc pályáját feldolgozó tanulmánykötet elkészítésében és az ezt megalapozó kutatásban.
  • 2003–2005: „Névváltozás vagy kórképváltozás? A pszichoszomatikus betegségkategóriák átalakulását befolyásoló társadalomlélektani tényezők”. OTKA-kutatás. Témavezető: Csabai Márta. Részvétel a kutatáshoz kapcsolódó „Tünetek és történetek. A szomatizáció társadalmi és művészeti olvasatai” című konferencia szervezésében.
  • 2000–2002: „A testtel kapcsolatos reprezentációk szerepe az identitás szerveződésében”. OTKA-kutatás. Témavezető: Erős Ferenc.

  Fontosabb publikációk

  https://mtapi.academia.edu/AnnaBorgos

  Saját kötetek:

  • Portrék a Másikról. Alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn. Noran, Budapest, 2007.
  • Borgos Anna, Szilágyi Judit: Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugatban. Noran Könyvesház, Budapest, 2011.
  • Nemek között. Nőtörténet, szexualitástörténet. Noran Libro, Budapest, 2013.
  • Holnaplányok. Nők a pszichoanalízis budapesti iskolájában. Noran Libro, Budapest, 2018.
  • Women in the Budapest School of Psychoanalysis: Girls of Tomorrow. Routledge, Abingdon, New York, 2021.

  Szerkesztett kötetek:

  • Kosztolányiné Harmos Ilona: Burokban születtem. Memoár, novellák, portrék. Noran Kiadó, Budapest, 2003. (Közreadás, szöveggondozás, előszó, jegyzetek)
  • Előhívott önarcképek. Leszbikus nők önéletrajzi írásai. Labrisz Leszbikus Egyesület, Budapest, 2003. (Társszerkesztés, előszó, fordítások)
  • Borgos Anna, Erős Ferenc, Litván György (szerk.): Mérei élet – mű. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2006.
  • „A te színed előtt”. Kaffka Margit szerelmei. Holnap Kiadó, Budapest, 2006. (Válogatás, szerkesztés, előszó.)
  • Eltitkolt évek. Tizenhat leszbikus életút. Labrisz Leszbikus Egyesület, Budapest, 2011. (Szerkesztés, előszó)
  • Takács Judit, Borgos Anna (eds.): Journal of Lesbian Studies 2011/3. különszám: “Voicing Women in Eastern Europe”. (Társzerkesztés, társ-előszó)
  • Anna Borgos, Ferenc Erős, Júlia Gyimesi (eds.): Psychology and Politics. Intersections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences. CEU Press, Budapest, New York, 2019.

  Tanulmányok kötetben:

  • Naiv testelméletek. A testtel kapcsolatos népszerű diskurzusok alakulása és jellemzői. In: Csabai Márta, Erős Ferenc (szerk.): Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testről. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002. 21-45.
  • Márta Csabai, Anna Borgos, Anna Kende, Ferenc Erős: Discourses about the body in a changing social context. In: Aydan Gülerce et al. (szerk.): Contemporary Theorizing in Psychology. Global Perspectives. Captus University Publications, 2005. 183-191.
  • „Egy mutatvány forgatókönyve”. Motívumok Mérei Ferenc pályájából és személyiségéből, nyilatkozatai és tanítványai tükrében. In: Borgos Anna, Erős Ferenc, Litván György (szerk.): Mérei élet – mű. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2006. 11-34.
  • The image of woman in psychoanalysis in the Habsburg Monarchy. Theories, cultures, and patients. In: W. Heindl, E. Király, A. Millner (szerk.): Frauenbilder, feministische Praxis und nationales Bewusstsein in Österreich-Ungarn 1867-1914. A. Francke Verlag, Tübingen, 2006. 71-85.
  • The boundaries of identity: Bisexuality in everyday and theoretical contexts. In: Roman Kuhar, Judit Takács (eds.): Beyond the Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Peace Institute, Ljubljana, 2007. 169-183.
  • Woman as theory and theory-maker in the early years of psychoanalysis. In: Agatha Schwartz, Judit Szapor (eds.): Gender and Modernity in Central Europe: The Austro-Hungarian Monarchy and its Legacy. University of Ottawa Press, Ottawa, 2010. 153-168.
  • Sándor/Sarolta Vay – a conventional gender bender in fin-de-siècle Hungary. In: Steven Tötösy de Zepetnek, Louise O. Vasvári (eds.): Comparative Hungarian Cultural Studies. Purdue UP, West Lafayette, Indiana, 2011. 220-231.
  • Diskurzusok a kétanyás családokról: kutatások és közbeszédek. In: Takács Judit  (szerk.): Homofóbia Magyarországon. L’Harmattan, Budapest, 2011. 80-93.
  • A Woman Against the Current. The Life Paths of Edit Gyömrői. In: Maura Hametz, Andrea Pető, Judit Szapor (eds.): Tradition Unchained: Jewish Intellectual Women in Central Europe 1860-2000. The Edwin Mellen Press, New York, 2012. 293-326.
  • Madzsar Alice és a női testkultúra új útjai. / Alice Madzsar and the new trends in women’s body culture. In: Csatlós Judit (szerk.): Elmozdulás. Munkáskultúra és életmódreform a Madzsar-iskolában. / Moving. Worker’s Culture and Life-Style Reform in the Madzsar School. PIM, Kassák Múzeum, Budapest, 2012. 18-46.
  • “… a mértéktelen beözönlésnek gátat vetni.” A zsidó és a női hallgatók létszámkorlátozásának retorikája a Bölcsészkaron. In: Szűcs Teri (szerk.): Bevésett nevek. ELTE BTK, Budapest, 2015. 110-129.
  • Pszichoanalitikus elméletek nőiségképe Freudtól a feminista pszichoanalízisig. In: Kovács Mónika (szerk.): Társadalmi nemek. Elméleti megközelítések és kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017. 21-37.
  • Női életpályák a magyarországi pszichoanalízis-történetben. In: Bíró Annamária, Boka László (szerk.): Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. reciti, Partium Kiadó, Budapest, Nagyvárad, 2018. 241-260.
  • Alice Bálint in the cross-section of the personal, the professional, and the political. In: Anna Borgos, Ferenc Erős, Júlia Gyimesi (eds): Psychology and Politics. Intersections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences. CEU Press, Budapest, New York, 2019. 53-77.
  • Nőtörténeti dokumentumok a pszichoanalízistörténetben. In: Pléh Csaba, Mészáros Judit, Csépe Valéria (szerk.): A pszichológiatörténet-írás módszerei és a magyar pszichológiatörténet. Gondolat Kiadó, Budapest, 2019. 76-90.

  Tanulmányok folyóiratban:

  • Anna Kende, Anna Borgos, Márta Csabai, Ferenc Erős: Unsuccessful Bodies. Corporeality and Representation of the Other in Present-day Hungary. East Central Europe, 2003, 2. 21-38.
  • Énkonstrukció a Másikban: Alice B. Toklas önéletírásának színtere. Thalassa, 2003, 2-3. 183-191.
  • Szili Katalin, Borgos Anna: A laikus és tudományos diskurzusok párhuzamai és metszéspontjai: orvos-beteg kapcsolati és pszichoterápiás vonatkozások. Pszichológia, 2006, 4. 347-364.
  • Elhárító mechanizmusok. Pszichoanalízis és ideológia találkozásai Hajdu Lilly életútjának tükrében. Thalassa, 2009/1. 21-46
  • Secret Years. Hungarian Lesbian Herstory 1950s–2000s. Aspasia, The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, 2015, 9: 87-112.
  • “A státuszom egy átlagember fejében nem is létezik.” A társanyák helyzete magyarországi szivárványcsaládokban. The situation of co-mothers in Hungarian rainbow families] Imágó Budapest, 2015, 4(2): 1-16.
  • “A házaséletet férje mellett megszokta vagy legalábbis eltűri, de néha még élvezi is.” A leszbikusság képei a Kádár-korszak pszichiátriai irodalmában. Korall, 66, 2016, 17(4): 73-99.
  • “… ez a kis Fixierung úgy látszik, már megmarad…” Bálint Alice és naplói. Lélekelemzés, 2017, 12(1): 11-34.
  • Women in the History of Hungarian Psychoanalysis. In: Mauro Antonelli (ed.): European Yearbook of the History of Psychology, vol. 3, 2017. 155-180.
  • Alice Bálint and her diaries: ‘… This little fixation seems to remain…’ Psychoanalysis and History, 2019, 21(1): 23-52.
  • Homosexuality in state-socialist Hungary: Representing women’s same-sex desire in the psychomedical literature. American Psychologist, 2019, 74(8): 925-939.

  Publikációs lista

  Publikációs lista