Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 3826 814
Intézet: Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Csoport: Társadalom és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoport
Iroda: D4.07.A


  Önéletrajz

  SZEMÉLYES ADATOK

  Név: Dr. Fülöp Márta
  Jelenlegi pozíció (főállás): Tudományos tanácsadó, Csoportvezető

  Munkahely: MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Társadalom éKulturális Pszichológiai Csoport 
  1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
  Telefon: +36 1 382 6814
  E-mail: fulop.marta@ttk.mta.hu                                                             

  TANULMÁNYOK

  1980 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológus diploma (Oklevél száma: 1356/1980)

  1995 “A versengésre vonatkozó tudományos és implicit elméletek” kandidátusi értekezés, MTA

  1998 Felnőtt Klinikai és Mentálhigiéniai Szakpszichológus, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

  2001 Pszichoterapeuta Szakvizsga, Országos Szakvizsgabizottság

  2006 Habilitáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem

  2009 Egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem

  2015 MTA Doktora

  KUTATÓI POZÍCIÓ

  1981 – 1983 Tudományos segédmunkatárs
  1983 – 1989 Gyermekgondozási segély
  1989 – 1992 Tudományos segédmunkatárs
  1992 – 1997 Tudományos munkatárs
  1997 – Tudományos főmunkatárs
  2010-2013 Tudományos igazgató
  2013 -2015 Tudományos főmunkatárs
  2015- Tudományos tanácsadó

  DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

  1980 Akadémiai Díj, “Személyiségfejlesztő kiscsoportok a művelődési hátrány csökkentésére” című téma keretében írt tanulmányra
  2000 – 2003 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
  2004 Tiszteletbeli Professzor, Tianjin Normal University, Institute for Psychology, Kína
  2002, 2003, 2004, 2005, 2006 „Legjobb külföldi előadó”, Brunel University, Department of Human Sciences, Cross-Cultural Psychology Master of Science Course, LondonUK
  2009 „Legjobb konferencia előadás” Díj (Best Paper Award). The 3rd International Conference on Advanced and Sytematic Research – ECNSI-2009. November 12-14, ZadarHorvátország.
  2012 Gordon Allport Intergroup Relations Prize, The Society for the Psychological Study of Social Issues (Michelle Gelfand, University of Maryland, USA és munkatársaival közösen)
  2013 Scientific Award of Excellence in Research – ISCTE- University Institute of Lisbon, CIES-IUL, Lisbon, Portugal a Robin Goodwinnel és munkatársaival (2012) közösen publikált tanulmányért
  2013 Sapere Aude Díj, kiemelkedő kutatási tevékenységért, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógia és Pszichológiai Kar
  2018 Ranschburg Pál Emlékdíj, Magyar Pszichológiai Társaság

  KUTATÁSI TÁMOGATÁS

  1990-1991 MTA Soros Alapítvány, Társadalomtudományi ösztöndíj „A versengés szociálpszichológiája” című kutatásra
  1991-1994 Országos Tudományos Kutatási Alap támogatása”A rivalizáció jelenségének szociálpszichológiai vizsgálata…” című kutatásra
  1993-1994 Országos Tudományos Kutatási Alap támogatása “A magyarországi zsidó identitás szociálpszichológiai sajátosságainak feltárása” című Dr. Erős Ferenccel, (MTA Pszichológiai Intézet) folytatott kutatás 1994-1995 Wilhelm and Martina Lundgrens Scientific Foundation “The Phenomenography of Literary Understanding” című Prof. Ference Martonnal (University of Göteborg, Svédország) és Maj Asplunddal (University of Göteborg, Svédország) folytatott kutatásra
  1995-1996 Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások “A serdülő és ifjú korosztály versengéssel kapcsolatos nézetei a politikai változások tükrében”
  1997-1998 The Magnus Bergwall Foundation “Situated cognition and Learning and the Japanese concepts on learning” prof. Ference Martonnal, Göteborgi Egyetem, Svédország
  1999-2003 Országos Tudományos Kutatási Alap: “ A versengésre vonatkozó nézetek a társadalmi-politikai változások tükrében, kultúrközi összehasonlításban” ( T 029876)
  1999-2002 British Council és Magyar Ösztöndíj Tanács “A vállalkozásra való felkészítés és az állampolgáriság közötti interakció Angliában és Magyarországon” Prof. Alistair Ross, Merryn Hutchins, University of North London és Ian Davis, University of York, valamint Berkics Mihály, MTA Pszichológiai Intézet közreműködésével.
  Projektvezetők: Ian Davies és Fülöp Márta
  2000-2003 Johann Jacobs Foundation “Adolescents and Young Adults Concepts on Competition
  2002-2003 Academic Competition in Hong Kong: Comparative and Developmental Perspectives. Prof. David Watkins-sal. Small Project Funding Program, University of Hong Kong
  2000-2003 Brit Tudományos Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia, Szlovén Tudományos Akadémia: Teachers’ professional and personal discourses in the area of competition and cooperation: A comparative study of the UK, Hungary and Slovenia.
  Témavezetők: Dr. Fülöp Márta, Dr. Alistair Ross (Metropolitan University, London) és Marjanca Pergar Kuscer (University of Ljubljana)
  2002-2005 Brit Akadémia: Integrating Migrants across Europe: Optimizing Support Networks for Political, Psychological and Educational Adjustment in Six Western, Central and Eastern European Nations.
  Projektvezető: Robin Goodwin, Brunel University, London
  2002-2005 Megismerési és viselkedési folyamatok időskorban: döntés, versengés, újdonságészlelés és a változó társadalmi körülmények. (NKFP 2002,5/0071)
  Projektvezető: Czigler István
  2003-2004 A versengés és együttműködés mint tanulási motivácó és társas készség az iskolában. Oktatási Minisztérium.
  Projektvezető: Fülöp Márta
  2004-2007 A konstruktív versengés családi és intézményes szocializációja a kisgyerekkortól a fiatal felnőttkorig különös tekintettel a győzelem és vesztés kezelésére. OTKA (T46603).
  Projektvezető: Fülöp Márta
  2004-2007 A versenyképesség egyéni, intézményes és társadalmi determinánsai. NKFP 5/049/2004)
  Projekt vezető: Fülöp Márta
  2007-2009 Social Capital within the Visegrad Context: cooperation and competition seen by the future generation of business people. International Visegrad Fund.
  Projektvezető: Márta Fülöp
  2007-2010 Is citizenship education necessary? Investigation of teachers’ and students’ ideas related to citizenship education. Direction General de Investigacion Cientifica y Tecnica (CSE J2007-64719/EDUC) Projekt vezető: Prof. Alejandra Navarro, Autonomous University of Madrid, Spanyolország
  2009-2013 A szabálytartó és a szabályokat nem betartó versengés személyiségbeli, életkori, szituatív és kulturális meghatározói OTKA (K 77691).
  Projektvezető: Fülöp Márta
  2010-2012 Az együttműködve versengő európai állampolgár TÁMOP – 4.2.1/B-09/1 KMR- 2010-0003.
  Elemi alprojekt vezetője: Fülöp Márta, Fő projekt: Európai Léptekkel aTudásért, ELTE
  2013-2016 „Öregedés a versengő társadalomban: a kockázatvállalást kísérő pszichofiziológiai folyamatok” című OTKA (K 104332) pályázat.
  Projektvezető: Molnár Márk
  2015-2019 The individual, situational and sociocultural determinants of psychologically and somatically healthy competition. OTKA (K-111 789)
  Projektvezető: Fülöp Márta
  2016-2019 Youth Activism, engagement and the development of new civic learning spaces. Leverhulme Foundation. Anglia.
  Projektvezető: Ian Davis, University of York, Anglia
  2020-2024 A versengő magatartás mintázatai fejlődéslélektani és szocio-kulturális megközelítésben: az egyén és a társadalom kölcsönhatásai (NKFIH- OTKA-K 135963)
  Projekt vezető: Fülöp Márta
  2021-2023 Csak veled, nem nélküled – A klímaválsággal kapcsolatos társas dilemmák kísérletes vizsgálata. Projekt vezető: Fülöp Márta, Scheurig István Ökológiai Kutatóintézet), Kiss Hubert János (Közgazdaságtudományi Intézet). Eötvös Loránd Kutatóhálózat

   

  KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK, MUNKAMEGHÍVÁSOK

  1992 Prof. Ference Marton meghívására a Göteborgi Egyetem Nevelési és Neveléskutatási Intézetében 1 hónapon át Vendégkutató
  1993 MTA és a Finn Tudományos Akadémia csereegyezménye keretében 1 hónapos finnországi ösztöndíj
  1993 Wenner-Gren Center, Stockholm 1 hónapos vendégkutatói ösztöndíja a prof.Ference Martonnal folytatott közös kutatás elősegítésére
  1994 MTA és a Finn Tudományos Akadémia csereegyezménye keretében 1 hónapos finnországi ösztöndíj
  1994 “Recent Development of Qualitative Research” című 1hónapos nemzetközi workshop, University of Göteborg, Svédország
  1996-1997 Japan Foundation 1 éves kutatói ösztöndíja a “Concepts on Competition in Japan” című kutatásra Tohoku Fukushi University, Department of Psychology and Social Welfare, Sendai, Japan
  1996 MTA és a Finn Tudományos Akadémia csere egyezménye keretében 2 hetes finnországi ösztöndíj
  1997-1998 „Lindzey Fellow” 1 éves kutatói ösztöndíj a Center for Advanced Study in Behavioral Sciences-ben, Stanford, USA
  1999 Az MTA és a Finn Tudományos Akadémia csereegyezménye keretében 2 hetes finnországi ösztöndíj
  2001 Az MTA és a Kínai Tudományos Akadémia csereegyezménye keretében 2 hetes kínai ösztöndíj
  2004 Faculty of Sociology and Social Psychology, Kansai University, Osaka, Japán, vendégprofesszor 5 hónapra
  2004 Az MTA és a Kínai Tudományos Akadémia csereegyezménye keretében 2 hetes kínai ösztöndíj
  2005 Freie Universitet, Berlin, Németország, 1 hetes vendégkutatói meghívás
  2007 Autonomous University of Madrid, Faculty of Developmental Psychology and Education, 2 hetes vendégprofesszori meghívás az spanyol Oktatási Minisztérium „Excellence Programjának” keretében
  2007 1 hét vendégprofesszor, University of Gdansk, Cross-Cultural Psychology Summer School, Lengyelország
  2008 1 hét vendégprofesszor, 2nd Summer School „Appreciating Diversity”, University of Gdansk, Lengyelország
  2008 1 hét vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2009 1 hét vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2010 1 hét vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2010 1 hét vendégoktató Erasmus keretében, University of Rome, La Sapienza, Roma
  2010 Autonomous University of Madrid, Faculty of Developmental Psychology and Education, 10 napos vendégprofesszori meghívás az spanyol Oktatási Minisztérium „Excellence Programjának” keretében
  2011 9 nap vendégoktató Erasmus keretében, University of Gdansk, Lengyelország
  2011 9 nap vendégoktató Erasmus keretében, Autonomous University of Madrid, Spanyolország
  2012 10 nap vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2012 1 hét vendégoktató Erasmus keretében, University of Rome, La Sapienza, Roma
  2013 10 nap vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2013 1 hónap vendégoktató, University of International Business and Economics, Peking, Kína
  2014 4 hét vendégoktató (március/október) S. Toraighyrov State University, Pavlodar, Kazahsztán
  2014 8 nap vendégoktató Erasmus keretében Faculty of Pychology, University of Vienna, Ausztria
  2014 1 hónap vendégoktató, University of International Business and Economics, Peking, Kína
  2015 10 nap vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2015 2 hét vendégoktató, University of International Business and Economics, Peking, Kína
  2016 5 nap vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2016 2 hét vendégoktató, University of International Business and Economics, Peking, Kína
  2017 5 nap vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2017 5 nap vendégoktató Erasmus keretében, University of Vienna, Bécs
  2017 2 hét vendégoktató, University of International Business and Economics, Peking, Kína
  2018 2 hét vendégoktató, University of International Business and Economics, Peking, Kína
  2019 5 nap vendégoktató Erasmus keretében, Brunel University, London
  2019 5 nap vendégoktató,  International Centre of Sociocultural Research, Higher School of Economics, Moszkva, Oroszország
  2019 2 hét vendégoktató, University of International Business and Economics, Peking, Kína
  2020 5 nap vendégoktató Erasmus keretében, Centre of Evolution and Culture, Brunel University, London
  2021 Online vendégoktató, University of International Business and Economics, Peking, Kína
  2021 Online vendégoktató, Kanya Maha Vidyalaya College, Department of Psychology, Jalandar, India

  KÜLFÖLDI PARTNERREL FOLYTATOTT KÖZÖS KUTATÁS

  1993-1995 “Az irodalmi megértés fenomenográfiája” című közös kutatás prof. Ference Martonnal a Göteborgi Egyetem Nevelési és Nevelési Kutatások Intézetének professzorával
  1993- 1995 “Anyák versengése” címû közös kutatás a Turkui Egyetem, Finnország, személyiséglélektan professzorával, Pirrko Niemele-vel
  1993-1995 “Tanárok felfogása a versengésrôl” című közös kutatás a Joensuui Egyetem, Finnország nevelési professzorával Anna Raija Nummenmaaval
  1997-1998 “Situated cognition and the Japanese concept on learning” prof. Ference Martonnal a Göteborgi Egyetem Nevelési és Nevelési Kutatások Intézetének professzorával
  2000-2002 British Council és Magyar Ösztöndíj Tanács “A vállalkozásra Való felkészítés és az állampolgáriság közötti interakció Angliában és Magyarországon” Prof. Alistair Ross, Merryn Hutchins, University of North London és Ian Davis, University of York, valamint Berkics Mihály, MTA Pszichológiai Intézet közreműködésével
  2000-től Prof. Barry Schneiderrel, Department of Psychology, University of Ottawa, Kanada: Kanadai és magyar egyetemi hallgatók versengéssel kapcsolatos nézetei
  2000-től Prof. Michael Bond, Chinese University of Hong Kong, Department of Psychology és prof. Kwok Leung-gal, City University of Hong Kong, Department of Psychology:A szociális axiómák és a versengéssel kapcsolatos nézetek kapcsolata
  2000-től Prof. Sharon Reimel Carrasquel-lel, Department of Psychology, University of Simon Bolivar, Venezuela: A szociális axiómák és a társadalmi tapasztalatok összefüggése magyarok és venezuelaiak között.
  2000-2002 Xie Xiao-Fei, Department of Psychology, Beijing University, Kína Megosztás és együttműködés kínai és magyar óvodások között
  2002-2003 Darja Kobal, Department of Psychology, University of Ljubljana, A versengés és az önbecsülés összefüggése
  2001-2003 Prof. David Watkins, University of Hong Kong: Hong-kongi és magyar diákok nézetei a versengésről
  2001-2002 Michele Gelfand, University of Maryland, USA. Cultural tightness and loseness
  2002-2003 Prof. Murari Regmi, Department of Psychology, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal. Nepalese students concepts on competition.
  2002-2004 Christine Roland-Levy (Renee Descartes University, Paris): “A gazdasági versengéssel kapcsolatos attitűdök magyar és francia középiskolások körében”; Fülöp Márta (MTA Pszichológiai Intézet) vezetésével
  2002-2003 Prof. Shoji Tsuchida-val (Kansai Univeristy, Osaka, Japan) Japán és magyar diákok versengésre vonatkozó asszociációi: a versengés jelentése a két kultúrában
  2004-2005 Prof. Kan Zhang és Yiner Ya (Institute for Psychology, Chinese Academy of Sciences) A gazdasági versengéssel kapcsolatos attitűdök magyar és kínai középiskolások körében
  2003-2004 Prof. Monika Sieverding, Freie Universitet, Berlin, Németország „A versengésre vonatkozó nézetek német-magyar összehasonlításban” valamint „ Az ideális férfira vonatkozó nemi sztereotípiák” német magyar összehasonlításban.
  2004-2005 Prof. David Matsumoto (San Francisco University, USA) „Az érzelemnyílvánítások jelentősége különböző kulturákban
  2004-2005 Prof. Anna Laura Comunian (University of Padova, Olaszország) „Az erkölcsi nézetek összefüggése a megküzdéssel különböző kultúrákban
  2004 Prof. Xuejun Bai és Shi Fengyan, Tianjin Normal University, Kína: A gazdasági versengés percepciója kínai egyetemisták között
  2004 Anne Marie van Den Dries, Katho Business School, Brugge, Belgium A gazdasági versengés percepciója flamand egyetemisták között
  2006 Ilya Garber, Department of Economic Sociology, Saratov State Socio- Economic University, Russia
  2008 – Representation of citizenship: a British-Hungarian comparison. Prof. Ian Davis-szel, University of York, UK
  2008 – Motivated Identity Construction in Cultural Context, prof. Vivian Vignoles, University of Sussex, UK
  2009- Families across cultures, James Georgas, University of Athens, Greece
  2009- Self-concept and social comparison: cross-cultural comparison between Japanese and Hungarian, Prof. Susumu Yamaguchi, University of Tokyo, Japan
  2012- Shame and Guilt through a Cross-cultural Lens. Prof. Johnny Fontaine, Ghent University, Belgium., Prof. Klaus Scherer, chair for Emotion Psychology, University of Geneva, Dr. Mia Silfver-Kuhalampi, University of Helsinki, Finnország
  2013- Analysis of cultural differences in social perception of intelligence and honesty of smiling and non-‐smiling individuals. Kuba Krys. Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences
  2014- Psychology on the street. Prof. Michele Gelfand, University of Maryland, USA
  2015- Body image, appearance and self-presentation in the workplace, Prof. Silvana Greco, Freie Universitet Berlin, Németország
  2015- Consumer Culture Values, Identity Processes, Mindfulness, and Well-being. Dr. Helga Dittmar, Dr. Vivian Vignoles, University of Sussex, UK
  2018 Moral Foundations on Immigration Attitudes in the U.S., U.K., and Hungary. Leda Nath, UW-Whitewater (U.S.A.), Nick Pedriana, UW-Whitewater, (U.S.A.), Christopher Gifford, University of Huddersfield (U.K.), Jim McAuley, University of Huddersfield, UK
  2019 International Study on Metanorms. Kimmo Erikson, University of Stockholm, Michele Gelfand, University of Maryland. Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences
  2020 The Causal Effects of Disease on the Tightness-Looseness of Cultures Giulia
  Andrighetto, Aron Szekely, Institute of Future Studies, Stockholm, Sweden, Michele Gelfand, Stanford University, Graduate School of Business, Kimmo Eriksson, University of Stockholm
  2020 The emotional consequences of the pandemic. Iris Mauss és Gerald Young Emotion and Emotion Regulation Laboratory, University of California Berkeley, USA
  2021 Emotions and Disease Avoidance. Daniel Fessler, University of California, Los
  Angeles, Department of Anthropology, Thomas Kupfer, Department of Psychology, Nothingam Trent University, UK, Joshua Ackerman, University of Michigan, USA
   
  KLINIKAI KÉPZETTSÉG

  1986-1992 Pszichoanalitikus jelölt
  1991-tól Pszichodráma pszichoterapeuta, Magyar Pszichodráma Egyesület
  1992-től Részvételi jogú pszichoanalitikus jelölt, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
  1997 Klinikai és Mentálhigiénés szakpszichológus. Országos Szakvizsga Bizottság.
  2001 Pszichoterapeuta szakvizsga. Országos Szakvizsga Bizottság.
  2011 Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterapeuta cím. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület

  KLINIKAI TEVÉKENYSÉG

  1989 – 1990 Klinikai gyakorlat, OORI Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály
  1994 – 1996 Pszichoterápia, KÚT Pszichoterápiás Rendelô

  EGYÉB ELKÖTELEZETTSÉGEK

  Korábbi elkötelezettségek:
  1989 – 1991 Pszichoanalitikus Jelöltek Magyarországi Körének titkára
  1989 – 1991 Országos Tudományos Kutatási Alap szakmai albizottságának tagja
  1991 – 1995 Pszichoanalitikus Jelöltek Magyarországi Körének elnöke
  1999 – 2000 Children’s Identitiy and Citizenship for Europe, SOCRATES Network 11-18 éves korosztályon belül folytatott kutatások nemzetközi bizottságának tagja
  2000 – 2002 Children’s Identitiy and Citizenship for Europe, SOCRATES Network 11-18 éves korosztályon belül folytatott kutatások nemzetközi bizottságának elnöke
  2000 – 2002 Magyar Pszichológiai Társaság elnökségi tag
  2003 – 2006 Children’s Identitiy and Citizenship for Europe, SOCRATES Network European Citizenship Masters Degree Curriculum Development
  2000 – 2003 Magyar Pedagógia szerkesztőbizottsági tag
  2004 – 2005 Policy Advisory Committee of the International Association of Cross-Cultural Psychology, bizottsági tag
  2000 – 2014 Children’s Identitiy and Citizenship for Europe, SOCRATES Academic Network elnökségi tag,
  2000 – 2008 Magyar Pszichológiai Társaság, Szociálpszichológiai Szekció Elnöke
  2000 – 2008 Magyar Pszichológiai Társaság vezetőségi tag
  2003 – 2009 Tudományetikai Bizottság, MTA Pszichológiai Kutatóintézet, elnök
  2006 – 2008 International Association for Cross-Cultural Psychology, vezetőségi tag
  2005 – 2011 Children’s Identitiy and Citizenship for Europe, SOCRATES Academic Network. Research in Citizenship Education and Training for Research Students Strand, elnök
  2005-2015 Pszichológia folyóirat szerkesztőbizottsági tag
  2006-2015 Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottsági tag
  2007-2011 European Network for the Study of Globalisation (ENG) alapítótag
  2007- 2012 International Children and Communication Congress and International Children’s Film Festival and Congress, tudományos tanácsadó testület és tudományos bizottság tagja
  2008-2012 International Association for Cross-Cultural Psychology, Főtitkár helyettes
  2008-2012 Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa, Társadalom-, Közgazdaság és Humántudományi Bizottság, Tag.
  2008-2012 Harry and Pola Triandis Doctoral Dissertation Award Committee, Elnök
  2009 – 2012 COST (Cooperation in Science and Technology) ACTION IS0801Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings, Vezetőségi Tag
  2009-2017 Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság. Bizottsági tag.
  2010-2010 Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság. Elnök.
  2011-2013 Országos Tudományos Kutatási Alap, Pedagógiai Pszichológiai Albizottság, Bizottság tagja
  2011-2014 European Centre for Research in Identity and Citizenship igazgatója a Children’s Identity and Citizenship in Europe Socrates Academic Network-ön belül
  2012-2015 MTA Akadémiai Kutatóintézeti Tanács Társadalom-, Gazdaság- és Humántudományi Szakbizottság, Elnök
  2012-2016 International Association for Cross-Cultural Psychology, vezetőségi tag, Európa képviselője
  2013-2017 ISCH COST Action IS1210 Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance, az Management Committee tag, Education Working Group elnöke
  2014-2017 Children’s Identity and Citizenship in Europe, Jean Monnet Network, vezetőségi tag
  2015-2017 ELTE Etikai Bizottság, tag
  2016-2019 Országos Tudományos Kutatási Alap, Pedagógiai Pszichológiai Albizottság, Bizottság elnöke
  2014-2020 ELTE PPK Kari Etikai Bizottság elnöke
  2007-2020 Tudományos Etikai Bizottság, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Fakultás, tag

   

  Jelenleg:

  Hazai és nemzetközi szakmai bizottságok/szervezetek vezetősége
  Hazai
  2011-2023 Magyar Tudományosság Külföldön MTA Elnöki Bizottság, Domus Kuratórium, tag
  2011-től MTA Pszichológiai Bizottság, tag
  2013-tól Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori és Habilitációs Bizottság, külső tag
  2013-tól Magyar Pszichológiai Társaság Efpa (European Federation of Psychologists) képviselője, Nemzetközi ügyek titkára
  2013-tól Magyar Pszichológiai Társaság, elnökségi tag
  2016-2019 Nem-akadémikus MTA Közgyűlési tag

  Nemzetközi
  2008-tól Children’s Identity and Citizenship: European Association. Kutatási és Publikációs Titkár
  2011-től International Society for the Study of Behavioral Development, Regionális képviselő
  2016-2024 International Association for Cross-Cultural Psychology, Főtitkár
  2020-2022 Children’s Identity and Citizenship: European Association, Megválasztott Elnök
  2020-2022 Citizenship Education in the Context of European Values – The Educational Aspect, Jean Monnet Network Erasmus +. A Vezetői Testület tagja
  2020-2022 Romanian Young Academy (RYA). Testületi tag

   

  Korábbi:

  • Pszichológus Kamara
  • Magyar Pszichodráma Egyesület
  • Ferenczi Sándor Társaság
  • Pszichoanalitikus Jelöltek Magyarországi Köre
  • European Association for Research on Learning and Instruction
  • International Psychoanalitical Studies Organization
  • European Association for Research on Adolescence
  • European Association for Japanese Studies
  • European Association of Developmental Psychology

  Jelenlegi:

  • Magyar Pszichológai Társaság
  • Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
  • International Society for Study of Behavioral Development
  • Association for Psychological Science 2011-től
  • Children’s Identity and Citizenship European Association
  • International Association for Cross-Cultural Psychology
  • Internaional Association of Applied Psychology

  KONFERENCIA-SZERVEZÉS

  2000

  • 6th Fenno-Hungarian Conference főszervezője, Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék, Április 14-16

  2002

  • Magyar Pszichológiai Társaság Országos Nagygyűlése, Programbizottság és Tudományos Bizottság tagja, május 30-június 3, Szeged
  • Children’s Identity and Citizenship for Europe 4th Conference, Budapest május 15-18, a helyi szervezőbizottság elnöke, a tudományos bizottság tagja

  2003

  • Europe of many cultures. Fifth European Conference of the Children’s Identity and Citizenship for Europe, Braga, Portugal. 2003 május 8-11. A Tudományos Bizottság tagja.
  • International Association of Cross-Cultural Psychology VIth Regional Congress, Budapest, Július 12-16. A konferencia elnöke, a Szervezőbizottság tagja, a Tudományos Bizottság elnöke

  2004

  • Sixth European Conference of the Children’s Identity and Citizenship for Europe, Krakkó, Lengyelország, május 17-20 A Tudományos Bizottság tagja.

  2005

  • International Association for Cross Cultural Psychology VIIth Regional Congress, San Sebastian, Spanyolország, Július 12-16. A konferencia tudományos bizottságának tagja
  • Seventh European Congress of the Children’s Identity and Citizenship for Europe, Ljubljana, Szlovénia, Május 19-21 A konferencia tudományos bizottságának a tagja

  2006

  • New Researchers for the New Europe, First International Research Student Conference and Doctoral Student Workshop, Riga, Lettország, Május 24-25. A konferencia elnöke.
  • Eighth European Conference of the CiCe Erasmus Thematic Network Children’s Identity and Citizenship in Europe. Citizens of Europe and the World: Teaching European and Global Citizenship, Latvijas Universitate, Riga, Lettország, Május 25- 27. A konferencia tudományos bizottságának tagja.

  2007

  • Children’s Identity and Citizenship in the Visegrád Context. Presov University, Szlovákia, Április 25-27. A konferencia tudományos bizottságának tagja.
  • Ninth European Conference of the CiCe Erasmus Thematic Network. Citizenship Education in Society. Université Paul-Valery Montpellier, Franciaország. Május 23-24. A konferencia tudományos bizottságának tagja.
  • New Research for the New Europe, Second International Research Student Conference and Doctoral Student Workshop, Université Paul-Valery Montpellier, Franciaország. Május 23-24. A konferencia elnöke.

  2008

  • New Research for the New Europe, Third International Research Student Conference and Doctoral Student Workshop, University of Istanbul, Istanbul, Törökország, Május 24-25. A konferencia elnöke.
  • 10th European Conference of Children’s Identity and Citizenship in Europe. May 29-31, Istanbul, Törökország. A konferencia tudományos bizottságának tagja
  • 19th International Congress for Cross-Cultural Psychology, International University, Bremen, Július 27-31, Németország A konferencia tudományos bizottságának tagja

  2009

  • New Research for the New Europe, Fourth International Research Student Conference and Doctoral Student Workshop, Malmö University, Malmö, Sweden, Május 20-21. A konferencia elnöke.
  • 11th European Conference of Children’s Identity and Citizenship in Europe. Malmö University, Malmö, Sweden, Május 21-23. A konferencia tudományos bizottságának tagja

  2010

  • International Symposium on Women’s Education in Turkey and Japan for Social Development’ Canakkale Oneksiz Mart University, Turkey. October 6-8, 2010. A tudományos bizottság tagja
  • New Research for the New Europe, Fifth International Research Student Conference and Doctoral Student Workshop, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain, Május 20-21. A konferencia elnöke.
  • 12th European Conference of Children’s Identity and Citizenship in Europe. Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain, Május 20-21. A konferencia elnöke.

  2011

  • 13th European Conference of Children’s Identity and Citizenship Regional Conference ’Global Citizenship’ 18 January, 2011, Coimbra, Portugal. A konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • 6th Conference on Woman in Culture. University of Gdansk, Lengyelország. Március 8. A konferencia tudományos bizottságának tagja.
  • International Association of Cross-Cultural Psychology, Istanbul, Turkey June 30-July 2010, A konferencia tudományos bizottságának tagja
  • Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Nagygyűlés, Budapest, 2011. május 25- 27.A konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • 3rd South European and Mediterranean Citizenship Education Conference. Patras, Greece, May 6-8, 2011. A konferencia tudományos bizottságának tagja
  • 13th Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Network, június 9-11, Dublin, Írország. A konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • New Researchers for the New Europe, Sixth International Research Student Conference and Doctoral Student Workshop, június 8-9, Dublin, Írország, A konferencia elnöke.

  2012

  • 14th Annual CiCe Network Conference, Creating Communities: Local, national, global. University of York, York, UK. 2012. May 24-26. A konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • CiCe Seventh Annual Research Student Conference. University of York, York, UK. 2012. May 23-24. A konferencia elnöke.
  • Magyar Pszichológiai Társaság Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Nagygyűlés. Szombathely, május 30-június 1. A konferencia tudományos bizottságának a tagja

  2013

  • CiCe Eights Annual Research Student Conference. Június 12-14, 2013, Lisszabon, Portugália. A konferencia elnöke.
  • 15th Annual CiCe Network Conference, Identities and citizenship education: Controversy, crisis and challenges, Június 14-16, 2013, Lisszabon, Portugália. A konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • ISSBD Regional Workshop on “Interpersonal dynamics in childhood and adolecence” Budapest, Hungary, September 12 – 14, 2013
  • Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Nagygyűlése. Budapest A konferencia tudományos bizottságának a tagja

  2014

  • Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése. Marosvásárhely. Május 14-18, 2014, A konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • The International Association of Cognitive Education and Psychology (IACEP), Budapest, Június 19-20, 2013. A konferencia tudományos bizottságának tagja.
  • CiCe Nineth Annual Research Student Summer School and Conference. Június10- 12, 2014, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland . A Nyári Egyetem és a
   konferencia elnöke
  • 16th Annual CiCe Network Conference, Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education, Június 12-14, 2014, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland . A konferencia tudományos bizottságának a tagja

  2015

  • Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Nagygyűlése. Eger. Május 28-30, 2015, A konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • Appearance Matters International Symposium COST-Action, 2015, április 13-14, Budapest, konferencia fő szervezője. European Congress of Psychology, , Milan, Italy, July 7-10, 2015, tudományos bizottság tagja
  • Children’s Identity and Citizenship in Europe: European Association (CiCeA) and Jean Monnet Cice Network Conference, September 3-4, Corinth, Görögország. Konferencia tudományos bizottságának tagja.

  2016

  • Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Nagygyűlése. Budapest. Június 2-4, 2016, A konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • 7th International Congress of Psychologists of Slovenia: Applied Neuropsychology: Between Small and Big Networks, 2015 September 19-21, Crnja Gora, Szlovénia. Konferencia tudományos bizottságának a tagja
  • Children’s Identity and Citizenship in Europe: European Association (CiCeA) and Jean Monnet Cice Network Conference, June 14-16, Madrid, Spanyolország. Konferencia tudományos bizottságának tagja.
  • Children’s Identity and Citizenship in Europe: European Association (CiCeA) and Jean Monnet Cice Network 1st Research Student Conference. June 16-18, Madrid, Spanyolország. A konferencia elnöke

  2017

  • Children’s Identity and Citizenship in Europe: European Association (CiCeA) and Jean Monnet Cice Network Conference, University College VIVES, June 7-9, Brugge, Belgium, a konferencia tudományos bizottságának tagja.
  • Children’s Identity and Citizenship in Europe: European Association (CiCeA) and Jean Monnet Cice Network 2nd Research Student Conference. University College VIVES, June 7-9, Brugge, Belgium. A konferencia elnöke
  • 9th European Regional Conference of the International Association of Cross Cultural Psychology, Július 16-19, 2017, Varsó, Lengyelország, a konferencia tudományos bizottságának tagja

  2018

  • 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World, Varsó, Lengyelország Május 10-12, tudományos bizottság tagja
  • Second International Conference: Healthier Societies Fostering Healthy Organizations: A cross-cultural perspective.  Augusztus 30-Szeptember
   1,  Firenze, Olaszország, a tudományos bizottság tagja

  2019

  • 21th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World, Prague, Czech Republic, , tudományos bizottság tagja
  • Youth Activism, engagement and the development of new civic learning. Leverhulme Trust Conference. Június 25-27, Research Centre of Natural Sciences. Budapest. A konferencia szervezője és a tudományos bizottság tagja

  2021

  • International Congress of Psychology,, Prága, Cseh Köztársaság, a a konferencia tudományos bizottságának tagja

  2022

  • European Congress of Psychology, Ljubljana, Szlovénia, a konferencia tudományos bizottságának tagja

   

  MEGHÍVOTT SZIMPÓZIUM

  2006
  Meghívott Szimpózium “Perception of competition and perception of economic competition in cross-cultural perspective” Economic Psychology Division, 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Görögország.
  2008
  Meghívott szimpózium. „Competition across psychological disciplines and cultures” XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Németország, Július 20-25.
  2015
  Meghívott szimpózium „Towards a bio-psycho-social-cultural model of competition” European Congress of Psychology, Milan, Italy, July 7-10, 2015
  2017
  Meghívott szimpózium „Widening the Boundaries of Knowledge on Human Behavior: The Cultural Perspective” International Convention of Psychological Science, Vienna, Március 22-26
  2018
  Meghívott szimpózium: “Different components of well-being in the workplace: a cross-cultural perspective”, Second International Conference, Healthier societies fostering healthy organizations: Cross- cultural perspectives, University of Florence, Augusztus 30-31, Szeptember 1
  2021
  Meghívott szimpózium „Competition and Psychological and Somatic Health”, Invited Symposium, International Congress of Psychology, Prága, Cseh Köztársaság

  PLENÁRIS ELŐADÁS HAZAI KONFERENCIÁN

  Fülöp, M. (2008) Verseny a társadalomban – verseny az iskolában. VII. Nevelésügyi Kongresszus. Budapest. Augusztus 25-28.
  Fülöp, M. (2010) Tanulási motiváció és versengés: barátok vagy ellenségek? VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. Április 16-17.
  Fülöp, M. (2010) A versengés mint a társas élet egyik alapjelensége: mitől függ, hogy épít vagy rombol, hogy boldoggá tesz vagy boldogtalanná? „Mérei Előadás” Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Pécs, május 27-29.
  Fülöp, M. (2015). A sikerrel/győzelemmel és a kudarccal/vesztéssel való megküzdés pszichológiája és pedagógiája. TANI-TANI Konferencia. Miskolci Egyetem, Miskolc, január 30.
  Fülöp, M. (2017). A motiváló iskola. A Pszichológia Napja 2017. Digitális Tanulás és Tanítás Workshop MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatási Kutatócsoport és Magyar Pszichológiai Társaság.
  Fülöp, M. (2018) Versengés és pszichés és szomatikus egészség: mítoszok és kutatási eredmények – Mérei Ferenc emlékelőadás (Ranschburg Pál emlékérem) Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése Budapest, 2018. május 31-június 2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
  Fülöp, M. (2020). Learning Motivation and Achievement Motivation: Two Sides of the Same Coin. VI. Ifjú Pszichológiai és Neveléstudományi Kutatók Országos Konferenciája. Budapest, Október 10.
  Fülöp, M. (2021). A versenyzés pszichológiája. Plenáris előadás.  Magyar Edzők Társasága online konferencia. Március 9.
  Fülöp, M. (2021) Félelmek és tanulságok: Egyetemisták a Covid-19 első és második karantén idején. 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Nyíregyháza.

  PLENÁRIS (KEYNOTE) ELŐADÁS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁN

  1. Fülöp, M. (2000) Different Mentalities – obstacle or benefit? AEGEE: Go East? Chances and Consequences of the EU enlargement. Passau május 26-28, Németország.

  2. Fülöp, M. (2003) Different mentalities. The cultural aspects of EU enlargement. Europe of many cultures. Fifth European Conference of the Children’s Identity and Citizenship for Europe. Braga. Portugal. 2003. május 8-11.

  3. Fülöp, M. (2004) Competitiveness in Cultural Focus. 68th Conference of the Japanese Psychological Association, Osaka, Japan, Szeptember 12-14.

  4. Fülöp, M. (2006) Does competition contribute to happiness or ruins it? Nyitóelőadás a „Man and happiness” Vth Congress of the Slovenian Psychological Association. November 8-11, Ljubljana, Szlovenia.

  5. Fülöp, M. (2007) European representation of citizenship: the case of England and Hungary. Children’s Identity and Citizenship in the Visegrád Context. Presov University, Szlovákia, Április 25-27.

  6. Fülöp, M. (2008) Gender and competition from cross-cultural perspective – is competition a male trait? International Conference on Woman and Culture – Masculinity and Femininity in the Process of Social Changes. March 6, Sopot, Lengyelország

  7. Fülöp, M. (2008) Happy and unhappy competitors: what makes the difference? 4th European Congress of Positive Psychology, July 1-4, Opatija, Croatia. P.11.

  8. Fülöp, M. (2009) Women, men and love – psychotherapeutical perspective. Women in Culture. Women, Men and Love. International Conference. March 4, 2009. University of Gdansk, Lengyelország

  9. Fülöp, M. (2009) Citizenship in cross-cultural perspective. International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe. Június 11-12, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

  10. Fülöp, M. (2009) The cultural construction of competition. Identite, lien social et interculturalite. Fete de la Science. November 16-22, Universite de Reims, Champagne-Ardenne. Franciaország. P. 3.

  11. Fülöp, M. (2009). Competition or cooperation. Conference on the 150. Anniversary of Napredak. Croatian Educational Association. Opatija, Croatia, Szeptember 28-30. p. 4.

  12. Fülöp, M. (2011) Gender and competition in cross-cultural perspective. Plenáris előadás. 6th Conference. Woman in Culture. University of Gdansk, Lengyelország. Március 8. p. 9.

  13. Fülöp, M. (2012) Being female and competitive in Japan. Plenáris előadás a Women’s Education in Turkey and Japan for Social Development International Panel. Március 2. Canakkale Onsekiz Mart University, Törökország.

  14. Fülöp, M. (2012) Contested issues around competition: questions and possible answers. XXX International Congress of Psychology, 22-27 July, Cape Town, South Africa

  15. Fülöp, M. (2013) Growing up in a competitive world as a boy and as a girl: universal challenges and culturally different responses. XXII. Annual Conference of Developmental Psychology: Social Context of Development from Childhood to Adulthood. May 27-29, 2013. University of Gdansk, Poland

  16. Fülöp, M. (2014) The psychology of competition in different contexts: economics, education, psychotherapy. 28th International Congress of Applied Psychology, 8-13, July, Paris, France

  17. Fülöp, M. (2014) How to cope with winning and losing? 23nd Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, 8-12, July, Shanghaj, Kína

  18. Fülöp, M. (2014) The cultural construction of competition. 22nd Congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology, July 14-18, 2014, Reims, Franciaország

  19. Fülöp, M. (2014) Talented young people and competition. 14th International Conference of the European Council of High Ability, September 17-20, 2014, Ljubljana, Szlovénia

  20. Fülöp, M. (2015). How to reach the summit in the competitive world? Plenáris előadás, Spectrum of Education 4th Conference, Istanbul, Turkey, 2015 április 25-26

  21. Fülöp, M. (2015) Growing up in a competitive world: developmental challenges and threats. 17th European Congress of Developmental Psychology, September 8-12, 2015, Braga, Portugal

  22. Fülöp, M. (2015) Do contests and competition enrich or ruin the life of highly gifted? Second Conference in Memory of Itzhak Parnas neurobiologist, The art and craft of science education: challenges in an ever-changing world, October 8-9, 2015, Hebrew University of Jerusalem, Israel

  23. Fülöp, M. (2016) Growing up in a competitive world: threats and challenges. International Conference on Youth Affairs, March 25-26, Kanya Maha Vidyalaya College, Jalandhar, Punjab, India

  24. Fülöp, M. (2016) Educating the Cooperative Competitive Citizen. Plenáris előadás. 11th International Balkan Education and Science Congress 12th to 14th October 2016, Porec, Horváthország

  25. Fülöp, M. (2017) How to become motivationally gifted? Plenáris előadás. International Congress on Skill Development in Education. Kanya Maha Vidyalaya College, Jalandar, Punjab, India. March 17-18, 2017.

  26. Fülöp, M. (2017) Is it good or bad to be competitive? International Seminar of Psychology Celebrating the 100th Anniversary of Pontifica Universidad Catolica del Peru. Április 26-27, 2017, Lima, Peru

  27. Fülöp, M. (2018). Anywheres and Someheres in the Hungarian Society. V. International Research Conference “Culture in Society, Between Groups and Across Generations”. April 12-13, 2018.Moscow, National Research University Higher School of Economics.

  28. Fülöp, M. (2018). The Psychology of Peak Performance: threat or challenge? 2nd Sports and Innovation International Conference. Május 9-10, 2018. Testnevelési Egyetem. Budapest.

  29. Fülöp, M. (2018). Three decades of youth activism in a post-socialist context: the Hungarian case. 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CitizED Association Conference. Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World, Warsaw, Poland May 10-12, 2018

  30. Fülöp, M. (2018) Competition: A Favorable Or An Evil Phenomenon? 19th International Congress of Applied Psychology, Montreal, Canada June 26-30, 2018

  31. Fülöp, M. (2021). Being Competitively Gifted: Disadvantaged Children Need it the Most Invited Plenary Talk.  European Council of High Ability 2021 Thematic Conference. Budapest. Március 23-28.

  32. Fülöp, M. (2021). The psychology of the unexpected. 15th Anniversary Seminars. Jádi Németh Attorneys at Law. 2021. szeptember 2. Budapest

   

  MEGHÍVOTT ELŐADÓ KÜLFÖLDÖN

  1992
  § University of Tampere, Department of Psychology, Finnország
  § University of Jyvaskyla, Department of Education, Finnország
  1993
  § University of Goteborg, Institute for Education and Educational Research, Svédország
  § Psychodrama Akademie, Stockholm, Svédország
  1994
  § University of Goteborg, Institute for Education and Educational Research, Svédország
  1995
  § University of Turku, Department of Psychology, Finnország
  § University of Vasa, Department of Psychology and Education, Finnország
  § University of Joensuu, Department of Education, Finnország
  § University of Goteborg, Institute for Education and Educational Research, Svédország
  § Music Academy, Goteborg. Svédország
  § University of Copenhagen, Department of Clinical Psychology, Dánia
  1996
  § Tohoku Fukushi University, Department of Psychology and Social Welfare, Japán
  § Fukuoka Medical University, Department of Psychiatry, Japán
  § Hiroshima Mental Health Center, Japán
  1997
  § Ph.D. course on psychodarama, University of Joensuu, Finnország
  1998
  § Stanford University, School of Education, USA
  § University of Michigan, Ann Arbor, USA
  § San Francisco Jung Institute, USA
  1999
  § South China Normal University, Department of Psychology, Guanghzou, Kína
  § University of Hong Kong, Department of Education, HongKong
  § Imperial College, London
  § Roehampton Institute, Department of Psychology, London
  2000
  § University of Ljubljana, Department of Japanese Studies, Szlovénia
  § Ph.D. course on psychodrama, University of Joensuu, Finnország
  § University of Passau, Germany, AEGEE Conference keynote speaker
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, UK
  § University of Liverpool, Liverpool, UK
  2001
  § University of Minnesota, Life Course Center, USA
  § University of Hong Kong, Department of Psychology, Hong Kong, Kína
  § Chinese Academy of Sciences, Institute for Psychology, Peking, Kína
  § University of Peking, Department of Psychology, Kína
  2002
  § Simon Bolivar University, Institute for the Studies on Knowledge, Caracas, Venezuela
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, UK
  § Ontario Institute for Studies in Education, Univeristy of Toronto, Toronto, Kanada
  § University of Tokyo, Department of Social Psychology, Tokyo, Japán
  § Osaka University of Foreign Studies, Osaka, Japán
  § Miyagi Clinical Psychological Association, Sendai, Japán
  § University of Ljubljana, Department of Education, Ljubljana, Szlovénia
  2003
  § Brunel University. Department of Human Sciences. London. UK.
  2004
  § Queens University, Integrated Learning Center, Kingston, Kanada
  § Brunel University. Department of Human Sciences. London. UK.
  § Tokyo University, Graduate School of Education and Faculty of Social Psychology, Japán
  § Kansai University, Faculty of Sociology and Social Psychology, Osaka, Japán
  § Japanese Psychological Association, Osaka, Japán– főelőadó
  § Saitama Medical University, Saitama, Japán
  2005
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia(január)
  § University of Lund, Department of Psychology, Svédország
  § University of Goteborg, Institute for Education and Educational Research, Svédország
  § Freie Universitet, Berlin, Németország
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia (december)
  2006
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  § University of Reims, Economic Psychology Doctoral School, Reims, Franciaország –
  § Gazdaságpszichológia kétnapos workshop tiszteletbeli meghívott előadója
  § Vth Congress of the Slovenian Psychological Association, Ljubljana, Szlovénia – konferencia megnyitó előadás
  § University of Primorska, Faculty of Education, Koper, Szlovénia
  2007
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  § Universidad Autonoma de Madrid, Faculty of Developmental Pychology and Education, Madrid, Spanyolország
  § University of Gdansk, „Appreciating Diversity” Cross-Cultural Psychology Summer School, Lengyelország
  § University of Malta, Faculty of Education, Málta
  2008
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  § University of Rome, La Sapienza, Department of Psychology, Olaszország
  § Autonomous University of Madrid, Faculty of Education, Doctoral School. Spanyolország
  § University of Gdansk, „Appreciating Diversity” Cross-Cultural Psychology Summer School, Lengyelország
  § University of Zagreb, Faculty of Teacher Training, Horvátország
  § Niedersachsisches Institut für frühlindliche Bildung und Entwicklung, Osnabruck, Németország
  2009
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  § University of Ljubljana, Faculty of Education, Szlovénia
  § Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Törökország
  § Universite de Reims Champagne-Ardenne, Department of Psychology, Franciaország
  2010
  § Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  § University of Sussex, School of Psychology, Anglia
  § University of Roma, La Sapineza, Faculty of Psychology, Olaszország
  § Autonomous University of Madrid, Faculty of Education and Developmental Psychology, Spanyolország
  § University of New South-Wales, School of Psychology, Sidney, Ausztrália
  § Levinsky College, Tel Aviv, Izrael
  2011
  · University of Gdansk, Faculty of Social Sciences, Institute for Psychology, Lengyelország
  · American Corner, Gdansk, Lengyelország
  · Autonomous University of Madrid, Faculty of Education and Developmental Psychology, Spanyolország
  2012
  · Canakkale Onsekiz Mart University,, Faculty of Education, Törökország
  · Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  · Autonomous University of Madrid, Faculty of Education and Developmental Psychology, Spanyolország
  · University of Roma, La Sapienza, Faculty of Medicine and Psychology, Olaszország
  · University of South Africa, Graduate School of Business Leadership, Midrand, Dél-Afrika
  2013
  · University of Vienna, Faculty of Psychology, Ausztria
  · Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  · London School of Economics and Political Science, London, Anglia
  2014
  · University of Vienna, Faculty of Psychology, Ausztria
  · Lady Irwin College, University of Delhi, India
  2015
  · Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  · University of Veracruz, Faculty of Psychology, Xalapa, Mexikó
  2016
  · Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  · University of Osaka, Osaka, Japán
  · University of Ljubljana, Faculty of Chemistry, Szlovénia
  2017
  · Brunel University, Department of Human Sciences, London, Anglia
  · University of Vienna, Faculty of Psychology, Ausztria
  · Boston College, School of Psychology, Boston, USA
  2018
  · University of Baltimore, Division of Applied Behavioral Sciences, Baltimore. USA
  2020
  · Brunel University, Centre of Evolution and Culture, Brunel University, London, Anglia
  2021
  · Kanya Maha Vidyalaya College, Jalandar, India

  Összesen 98 alkalommal meghívott előadó (tartósabb külföldi oktatást és nyári egyetemeket leszámítva) külföldi egyetemen, kutatóintézetben, összesen 113 előadást tartva 23 országban.

  FOLYÓIRAT „REVIEWER”

  (azokon kívül, ahol szerkesztőbizottsági tag)

  § Magyar Pedagógia
  § Alkalmazott Pszichológia
  § Journal of Cross-Cultural Psychology
  § Journal of Cultural and Evolutionary Psychology
  § Personal Relationships
  § International Journal of Early Childhood
  § Scandinavian Journal of Educational Research
  § International Journal of Psychology
  § South African Journal of Psychology
  § International Review of Education

  Oktatási tevékenység

  Jelenlegi pozíció: Egyetemi tanár, kutatócsoport vezető

  Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Pszichológiai Intézet, Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék
  Címe: Budapest, Reviczky u. 4.

  Korábbi oktatási tevékenységek

  19811982 Alkalmazott szociálpszichológia, meghívott elôadó, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
  1991 A versengés pszichológiája, speciál kollégium, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Pszichológia Szak
  1991 A versengés pszichológiája, speciál kollégium és Neveléslélektan előadás, meghívott előadó, József Attila Tudományegyetem, Szeged
  1991 Interjú technika, meghívott elôadó, ELTE Szociálpolitika szak
  19941995 John Wesley Metodista Lelkészképzô Fôiskola Tündérhegyi Levelező Szociális Munkás Képző tagozata, Fejlődéslélektan és Szociálpszichológi1991ELTE “Szociális reprezentáció és kommunikáció” című doktori kurzus
  1991 Fejlődéslélektan előadás és gyakorlat, meghívott előadó, József Attila Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék, Szeged
  19961997 The Theory and Practice of Psychodrama, Tohoku Fukushi
  University, Department of Psychology, Sendai, Japán
  19972000 Félállású egyetemi docens, József Attila Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék, Szeged
  20002003 Széchenyi Professzori Ösztöndíjas, Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék
  Oktatott tárgyak: Szociálpszichológia, Versengés pszichológiája, Kulturális pszichológia
  20022003 Szociál és Szervezetlélektani Tanszéki Csoport vezetője, Szociálpszichológia Szakirány megalapítása Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék
  20032005 ELTE Pedagógiai Pszichológiai Fakultás. Társadalom és Neveléstudományi Tanszék. Tudományos Főmunkatárs
  20042009 University of San Francisco, San Francisco, USA, Budapesti Tagozat meghívott előadó „Culture and Personal Values”
  20052006 ELTE Pedagógiai Pszichológiai Fakultás. Társadalom és Neveléstudományi Tanszék. Egyetemi docens
  20062009 ELTE Pedagógiai Pszichológiai Fakultás. Társadalom és Neveléstudományi Tanszék. Habilitált egyetemi docens
  20032011 Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Fakultás, óraadó
  2009–2020 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Fakultás. Pszichológiai Intézet Egyetemi tanár

  DOKTORI KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

  1997 Introduction to Psychodrama, Ph.D. workshop, University of Joensuu, Finnország
  1998 – 2004 ELTE Neveléstudományi Tanszék Doktori Iskolája Izraeli Ph.D. program
  1999 – 2014 ELTE Pszichológiai Intézet Doktori Iskola, témavezető
  1999 – től Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Doktori Iskolája
  2014– től ELTE Pszichológiai Intézet Doktori Iskola, Alap és Alkalmazott Szociálpszichológiai Modul vezetője
  2021-től ELTE Társadalomtudományi Kar, Interdiszciplináris Társadalomtudományi Kutatások alprogram, külső témavezető

   

  MEGHÍVOTT VENDÉGPROFESSZOR KÜLFÖLDI DOKTORI ISKOLÁBAN

  2006 Workshop on Economic Psychology, “Perception of competition in the business world”, Université Champagne-Ardenne, Reims, Franciaország
  2007 Citizenship in Europe, Doctoral Program: Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación, University Autonoma de Madrid, Spanyolország
  2008 Citizenship in Europe, Doctoral Program: Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación, University Autonoma de Madrid, Spanyolország
  2008 University of Rome ’La Sapienza” , Faculty of Psychology, Citizenship Doctoral Programme
  2008 University of Zagreb, Doctoral School of the Faculty of Teacher Training
  2009 Canakkale Onsekiz Mart University, Doctoral School of Educational Studies, Faculty of Education, Törökország
  2010 Citizenship in Europe, Doctoral Program: Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación, University Autonoma de Madrid, Spanyolország
  2010 University of Rome ’La Sapienza” , Faculty of Psychology, Citizenship Doctoral Programme
  2011 Citizenship in Europe, Doctoral Program: Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación, University Autonoma de Madrid, Spanyolország

  MEGVÉDETT PH.D. DOLGOZATOK TÉMAVEZETŐJE

  • Zehava Toren: The reproduction of class structure through artwork in Israeli Kindergartens, 2000, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Ilana Bluma Navon: The Developmental Failure in the Interaction between Cognition and Affectivity in Adolescence, 2001, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Yaffa Shabat: Factors which influence social adjustment of blind and visually impaired children in integrative frameworks in Israel. 2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Adi Shulkin: The effect of the ability to synchronise regular beat to the kinaesthetic system, on the improvement of learning abilities. 2002. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Sarit Segal: Epistemic authority of adolescent girls and psychological effectiveness of aerobic fitness. 2002. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Dafna Hammer-Budnaro: Improving the chances of success among adolescents at risk of scholastic failure: an intervention program. 2003. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Yosef Hezy: Opposition, anger and aggression among Ethiopean immigrant youth. 2003. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Israel Azaria: Factors predicting success in achievement tasks in school 2003. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Shelly Nordheim: Social integration between student with special needs and ordinary students. 2003. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Racheli Cohen 2003. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Hissy Abramovsky 2004. Enhancing ego-mastery through music therapy of primary enuresis-balancing restraint and flowing Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
  • Berkics Mihály (2010) A társadalmi viszonyok és a társadalomban zajló versengés igazságosságának az észlelése , Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola
  • Orosz Gábor: (2010) Social Representation of competition, fraud, and academic cheating of French and Hungarian Citizens. ELTE Pszichológiai Doktori Iskola és Ecole Doctorale SHS, Université de Reims, Champagne-Ardenne
  • Sándor Mónika (2010) A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola
  • Sebestyén Nóra (2016): A perfekcionizmus, a tanulmányi motiváció, az attribúciós folyamat, a versengés és a pszichológiai jól-lét kapcsolatának vizsgálata magyar és
  • kínai diákok között. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola
  • Nagy Tamás (2016) A versengést és győzelmet kísérő pozitív stressz pszichofiziológiája Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola

  JELENLEGI DOKTORI HALLGATÓK

  • Szilasi Judit (2022) Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola
  • Christina Cresculescu (2022) University of Bremen, Németország
  • Richter Júlia (2022) Pszichológiai Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem
  • Olena Shkliaeva, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori iskola
  • Lakatos Miklós (2024) Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori iskola
  • Mariem Jibeli (2024) Acculturation of the Arab immigrants into the Hungarian society: cooperation and competition strategies Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola
  • Trattner Andrea (2025), Interdiszciplináris Társadalomtudományi Kutatások, Szociológia Doktori Iskola, ELTE

  KONZULENSI TEVÉKENYSÉG

  1992-1995 Tréning konzulens, Nemzetközi Bankárképző Központ, Budapest
  1997– 2001 Kutatási konzulens, Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
  2001 Felkért szakértő, European Science Foundation, “Integrating Immigrants into their new societies” Exploratory Workshop
  2003 Felkért szakértő: Miniszterelnöki Hivatal, ENSZ Bűn- és Drogmegelőzési Főosztály „ A Tisztább Közéletért” Oktatás, humán fejlesztés, közvélemény-kutatás szakértői munkacsoport tagja
  2004 – 2005 Konzulens a Center for Social Development and Education, University of Massachusetts, Boston, Special Olympics Regional Collaborating Center
  20092010 European Science Foundation, COST (Cooperation in Science and Technology), értékelő szakértő
  2013 FP7-PEOPLE-2013-IIEF, Marie-Curie, értékelő szakértő
  2015 H2020-MSCA-INTERNATIONAL TRAINIING NETWORKS-2015, Marie Skłodowska-Curie Work Programme, értékelő szakértő
  2015 H2020-YOUNGSOCIETY-2015, értékelő szakértő
  2015 European Science Foundation COST (Cooperation in Science and Technology) -Action Open Call 2015, értékelő szakértő
  2016 H2020-MSCA-INTERNATIONAL TRAINIING NETWORKS-
  2016, Marie Skłodowska-Curie Work Programme, értékelő szakértő
  2016 International Society for the Study of Behavioral Development, Distinguished Scientific Award Committee, tag
  2016 Slovenian Research Agency, remote reviewer, 2016 public call
  2017 Slovenian Research Agency, remote reviewer, 2017 public call
  2017 International Society for the Study of Behavioral Development, Distinguished Scientific Award Committee, tag
  2018 International Society for the Study of Behavioral Development, Distinguished Scientific Award Committee, tag
  2018 H2020-MSCA-ITN-2018, Marie Skłodowska-Curie Work Programme, értékelő szakértő
  2019 La Caixa Foundation, Postdoctoral Junior Leader Programme, értékelő szakértő
  2020 International Society for the Study of Behavioral Development,  Distinguished Scientific Award Committee, tag

   

  Publikációs lista

  Publikációs lista