Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 3826 615
Intézet: Agyi Képalkotó Központ
Csoport: Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport
Iroda: D2.06A


  Önéletrajz

  Dr. Honbolygó Ferenc, kognitív pszichológus, tudományos főmunkatársként dolgozik a Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központjában, ahol a Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoportot vezeti. Továbbá  az ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar Kognitív Pszichológia Tanszékén egyetemi adjunktus. PhD fokozatát 2010-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

  Kutatási területe a beszéd, nyelv és zene agyi háttere, valamint ezek fejlődésének és fejlődési zavarainak tanulmányozása, az EEG, eseményhez kötött agyi potenciálok és az fMRI módszerek alkalmazásával.

  Több mint 13 nemzetközi és hazai kutatási pályázatban vett részt, és 50 feletti tudományos cikket, valamint számos magyar nyelvű könyvfejezetet publikált. 2017-ben elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

  Follow me on ResearchGate

  Oktatási tevékenység

  2018-: Pannon Egyetem, Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola
  2017-: BME Pszichológia Doktori Iskola
  2010- : ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar (egyetemi adjunktus)

  Kutatási témák

  alapvető hallási feldolgozási jelenségek a beszédben és a zenében
  a beszéd prozódiai jegyeinek feldolgozása (hangsúly, intonáció, ritmus)
  nyelvi zavarok (diszlexia, gyermekkori epilepszia)
  zenei transzferhatás
  eseményhez kötött agyi potenciálok módszere, funkcionális mágneses képalkotó módszerek

  Publikációs lista

  Publikációs lista