Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 382 6615
Intézet: Agyi Képalkotó Központ
Csoport: Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport
Iroda: D2.06A


  Önéletrajz

  Tanulmányok
  2009-2012: PhD (Fokozatszerzés éve: 2014)
  Disszertáció: Event-related brain potential correlates of atypical executive functions
  ELTE Pszichológiai Doktori Iskola, Kognitív pszichológiai program

  2004-2010: történelem szakos bölcsész, történelem szakos tanár
  ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem szak

  2004-2009: pszichológus, pszichológia szakos tanár
  ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, pszichológia szak (Kísérleti és kognitív pszichológia
  program, Társadalmi kérdések pszichológiája program)

  1998-2004: Érettségi
  ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest

  Munkahelyek
  2023-tól: HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ, Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport (tudományos főmunkatárs)
  2015-2023: ELKH Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ, Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport (tudományos munkatárs)
  2014-2015: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ, Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)
  2012-2014: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport (tudományos segédmunkatárs)

  Társasági tagságok
  MTA köztestületi tagja 2020 óta
  Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) Tesztbizottságának tagja 2012-2016 között
  European Society for Cognitive and Affective Neurosciences (ESCAN) tagja 2011 óta
  MPT tagja 2006 óta

  Nyelvismeret
  Angol C, felsőfok
  Francia C, középfok

  Oktatási tevékenység

  ELTE PPK pszichológia BA (2008-2012)
  Statisztika gyakorlat, Kísérleti/általános pszichológia módszertan, Kognitív pszichológia gyakorlat, Általános pszichológia műhelymunka

  KRE BTK pszichológia BA (2008-2009)
  Pszichológiai statisztika gyakorlat

  PhD társtémavezetés (ELTE Pszichológiai Doktori Iskola)
  MA szakdolgozatok társtémavezetése (ELTE PPK)
  (O)TDK hallgatók társmentorálása (ELTE PPK)

  Kutatási témák

  Kutatási területek
  A kognitív kontroll (figyelmi és végrehajtó funkciók) és döntéshozatal neurokognitív korrelátumai
  Az implicit/explicit szekvenciatanulás és statisztikai tanulás viselkedéses, elektrofiziológiai és agyi képalkotó vizsgálata
  A szóhangsúly feldolgozásnak agyi háttere anyanyelvi beszélőknél és idegen nyelv tanulásakor

  Kutatási tapasztalat
  Kísérleti pszichológia
  Pszichofiziológia/elektrofiziológia
  Agyi képalkotás
  Neropszichológia
  Tipikus és atipikus fejlődés (gyermekkori figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar [ADHD], Tourette szindróma)
  Többváltozós statisztikai elemzések
  Kérdőíves szűrés és diagnózis

  Elnyert támogatások és ösztöndíjak
  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2019-2022): A procedurális tanulás neurokognitív vizsgálata szekvenciális döntéshozatalban.
  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, fiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat, OTKA FK 124412 (2017-2022): Probabilisztikus szekvenciatanulás a döntéshozatalban: EKP és fMRI tanulmányok. Vezető kutató. 39.588.000 Ft.
  MTA Posztdoktori Kutatói Program (2015-2017): Az agyi végrehajtó rendszer komplex idegtudományi vizsgálata.
  PhD ösztöndíj, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2009-2012)
  Köztársasági ösztöndíj (2006-2009)

  Részvétel pályázatokban, kutatási tevékenység
  NAP (Nemzeti Agykutatási Program) 3.0 MTA Nemzeti Program kollaborációs projektje (2023-tól): A cross-species research framework for exploring the neurocognitive basis of mammalian learning. Posztdoktori kutató.
  NAP (Nemzeti Agykutatási Program) 3.0 MTA Nemzeti Program két projektje (2022-től): 1) Understanding and boosting skill learning by non-invasive brain stimulation; 2) Neural basis of reward-guided effort allocation for cognitive control and its impairment with ageing. Posztdoktori kutató.
  Nemzeti Agykutatási Program 2.0 2017-1.2.1-NKP-2017-00002 (2018-2022): Towards a neurocognitive model of rewiring automatic behaviors. Posztdoktori kutató.
  KTIA NAP (Nemzeti Agykutatási Program) 13-2-2015-0002 (2015-2017): Cooperative and competitive neurocognitive networks underlying habit formation and habit change. Posztdoktori kutató.
  KTIA_AIK_12-1-2013-0037 (2013-2015): Virtuális téri neurokognitív kutatóműhely létrehozása a jövő immerzív médiatechnológiáinak kutatásához és fejlesztéséhez. Résztvevő kutató.
  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, OTKA NK 101087 (2012-2016): KULCSINGEREK ÉS SZABÁLYOK – A szavak akusztikus és vizuális feldolgozásának neurokognitív vizsgálata. Résztvevő kutató.
  TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 (2012): Figyelem, motiváció, magatartásszabályozás. ELTE Illyés Sándor Szakkollégium. Új paradigmák kidolgozása, hallgatók mentorálása, kísérletvezetés. PhD hallgató.
  TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR/-2010-0003 (2010-2012): Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE kutatóegyetemi projekt. ELTE PPK Kognití vPszichológia Tanszék. ADHD-val és impulzivitással kapcsolatos elektrofiziológiai kísérletek lebonyolítása. PhD hallgató.
  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, OTKA K 61615 (2006-2010): A magasan funkcionáló autizmus kognitív alapjai: naiv tudatelmélet, nyelv, végrehajtó funkciók és munkaemlékezet kapcsolatai. Részvétel a neuropszichológiai vizsgálati protokoll megtervezésében, kísérletvezetés klinikai mintán. Egyetemi hallgató.

  Kitüntetések
  XXIX. OTDK Pszichológiai Alszekció, I. díj (Pécs, 2009)

  Egyéb szakmai tevékenység
  Peer review nemzetközi és magyar folyóiratokban: Acta Psychologica, Behavioral and Brain Functions, Behavioural Brain Research, Biological Psychology, Brain Structure and Function, Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, Journal of the Experimental Analysis of Behavior, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, PLoS ONE, Psychophysiology, Research in Developmental Disabilities, npj Science of Learning, Scientific Reports, Pszichológia, Alkalmazott Pszichológia, Magyar Pszichológiai Szemle
  PhD disszertációk bírálata (6 db bírálat 2017 óta) és részvétel PhD védési bizottságokban
  ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék MA és CCNM záróvizsgáin külső bizottsági tag 2015 óta
  HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja 2022 óta

  Publikációs lista

  Publikációs lista