Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 382 6814
Intézet: Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Csoport: Kísérleti Pszichológiai Kutatócsoport
Iroda: D4.07A


  Önéletrajz

  Név: Dr. Molnár Márk

  Születési év, hely: 1949, Pécs

  Munkahely: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, 1394 Budapest, Pf. 398.

  e-mail: molnar.mark@ttk.mta.hu

   Egyetemi tanulmányok:

  Orvostudományi Egyetem, Pécs, 1967-1969

  Orvostudományi Egyetem, Debrecen, 1969-1973

  Diploma: ált. orvosi: Debrecen 1973 („Summa cum laude”)

   Szakvizsga: Neurológia; 1977

  Képesítés: Electroencephalographia; 1997

  Habilitáció: Pszichológia; 1998

   Munkahelyek:

  1973-1976 a Pécsi Orvostudományi Egyetem Ideg-elmeklinika (klinikai orvos)

  1976- MTA Pszichológiai Kutatóintézet, 1993-2010-ig  a Pszichofiziológiai Osztály vezetője (2001. nov. 1-től tudományos tanácsadó, 2017-től emeritus prof.).

  2010-2012 tudományos igazgatóhelyettes az MTA Pszichológiai Kutatóintézetében.

  1988-2016 (közben két éves USA tanulmányút) Szt. Rókus Kórház EEG-laboratóriumaiban (Járóbeteg Szakrendelés és Kórház) klinikai EEG-értékelés.

  1999-2011: az MTA-ELTE Kihelyezett Pszichofiziológiai Központjának vezetője.

  1. szept. 1. egyetemi tanári kinevezés (ELTE).

  2011-2014: az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Pszichofiziológiai Tanszékcsoportjának vezetője. 2015- A Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, professzor

  2017 ELTE PPK Emeritus professzor

  2017 MTA TTK Emeritus professzor

   Tudományos tevékenység:

               Debreceni Orvostudományi Egyetem Élettani Intézet (1969-1973)

  Téma: a harántcsíkolt izom ingerületi folyamatainak vizsgálata mikroelektrofiziológiai módszerekkel.

  Pécsi Orvostudományi Egyetem, Ideg-elmeklinika (1973-76)

  Témák: a kísérletes úton előidézett epilepsziás rohamok terjedési mechanizmusai, ill. a rohamokat kísérő agyi véráramlás változásokat elemzése állatkísérletekben, elektrofiziológiai módszerekkel. Az organikus eredetű tudatzavarok EEG-jellegzetességei.

  Az MTA Pszichológiai Intézete, Pszichofiziológiai Osztály (1976 -2013; 2013-tól MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet)

  Publikációk:  (MTMT-ben) 91, H-index: 21; független idézettség: 1337; kumulatív impakt faktor: 132,17.

  Tudományos fokozat:

  1989: az orvostudomány kandidátusa

  2001: az MTA doktora (orvostudomány)

   

  Ösztöndíj: 1999 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

  Kitüntetések:

  1973 Tudományos diákköri munkásságért Veszprémi díj

  1980 tudományos munkáért  Akadémiai Ifjusági díj

  2000 Semmelweis Nap alkalmából Főigazgatói Dicséret (Rókus Kórház)

  2015 Pro facultate díj (ELTE PPK)

  2016 Pro Universitate (ELTE PPK)

   

  Tanulmányutak: 1980-81, 1985, 1989-91: Amerikai Egyesült Államok (Baylor College of Medicine, Department of  Neurology, Section of Neurophysiology, Houston, Texas).

  Témák: az agyi eseményhez kötött potenciálok ion-mechanizmusai; a stressz-ingerek hatásmechanizmusainak elektrofiziológiai elemzése poligráfiás módszerekkel; a káosz-elmélet alkalmazása az agyi elektromos tevékenység vizsgálatában (epilepszia, alvászavarok, eseményfüggő kiváltott potenciálok).

   

  Tudományos társasági tagságok: European Neuroscience Association, European Brain and Behavior Society,  European Society of Cognitive and Autonomic Neuroscience (ESCAN, alapító tag 2008), Magyar Pszichológiai Társaság,  Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság,  Magyar Élettani Társaság (vezetőségi tag).

   

  Tudományos közéleti tevékenység

  MOK Pest megyei Tudományos Tanácsadó Testülete (tag), MTA Pszichológiai Tudományos Bizottság (tag), Semmelweis Egyetem Klinikai Neurofiziológiai Szakmai Grémium (tag).

   

  Oktatási tevékenység: Az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében pszichofiziológia oktatása magyar, ill. angol nyelven. Részvétel az ELTE PPK pszichológusképzés MA és doktori (PhD) programjában.

  Oktatási tevékenység

  Az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében pszichofiziológia oktatása magyar, ill. angol nyelven. Részvétel az ELTE PPK pszichológusképzés MA és doktori (PhD) programjában.

  Kutatási témák

  Az információfeldolgozás mechanizmusainak vizsgálata spontán és kiváltott agyi elektromos potenciálok mechanizmusainak elemzésével egészséges személyeken, idős korban, valamint neuropszichiátriai betegségekben („enyhe kognitív zavar”, korai Alzheimer betegség).

  Nemlineáris  matematikai és gráf-elméleti módszerek alkalmazása az EEG és az eseményhez kötött kiváltott potenciálok elemzésében.

  Publikációs lista

  Publikációs lista