Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 3826 567
Intézet: Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Csoport: Plazmakémiai Kutatócsoport
Iroda: NY1.010


  Önéletrajz

  DR. SZÉPVÖLGYI JÁNOS

  kutató professor emeritus

  MTA Természettudományi Kutatóközpont, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.| +36 20 3908583 |
  szepvolgyi.janos@ttk.mta.hu

  TANULMÁNYOK

  • Veszprémi Vegyipari Egyetem (1963-1968) Okleveles vegyészmérnök                                                                                  

  TUDOMÁNYOS FOKOZATOK ÉS CÍMEK

  • Műszaki doktor (Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1972)
  • Kémiai tudomány kandidátusa (TMB, 1993)
  • PhD (Veszprémi Egyetem, 1995)
  • MTA (kémiai tudomány) doktora (MTA, 2001)
  • Habilitáció (BME, 2002)
  • Egyetemi magántanár (BME, 2004)
  • Egyetemi tanár (Pannon Egyetem, 2005)
  • Professor emeritus (Pannon Egyetem, 2015)
  • Kutató professor emeritus (MTA TTK, 2016)

  DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

  • Népköztársasági ösztöndíj (1966 – 1968)
  • Kiváló Feltalálói Díj, Arany fokozat (1999)  
  • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2008)
  • Varga József Díj és Érem (2008)
  • Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért Díj (2008)
  • Gábor Dénes Díj (2010)
  • Hősies Helytállásért Érem (2011)
  • Jedlik Ányos Díj (2013)
  • Eötvös József Emlékkoszorú (2015)

  OKTATÁSI TAPASZTALAT

  • József Attila Tudományegyetem, Szeged (1969) Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése
  • Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém (1970-1978) Vegyipari műveletek: szemináriumvezető, óraadó
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pannon Egyetem, Miskolci Egyetem, Közép-Európai Egyetem (graduális és posztgraduális képzés, 1992 óta folyamatosan) Fő– és speciálkollégiumok (környezeti kémia, vegyipari ökológia, korszerű műszaki kerámiák)
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2008-2016) Vegyész- és Biomérnöki Kar Habilitációs és Doktori Bizottság tagja
  • Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar (2006-2016) Molekuláris és Nanotudományok Doktori Iskola törzstagja
  • Pannon Egyetem, Mérnöki Kar (2016-) Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola törzstagja

  MUNKAHELYEK, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

  • József Attila Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék (tud. segédmunkatárs, 1968-1970) Gyógyszer-intermedierek szintézise, analitikai kémia
  • MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet (tudományos munkatárs, 1970-1978) Gáz-folyadék reakciók, műszaki kémiai rendszerelmélet, klórmetallurgiai kutatások
  • Tatabányai Szénbányák, Távlati Kutatási Osztály (kutatómérnök, 1978-1980) Ásványi nyersanyagok komplex hasznosítása
  • MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium (tudományos főmunkatárs, 1980-1992, igazgató, 1993-1997) Klórmetallurgiai kutatások, másodlagos nyersanyagok komplex hasznosítása, plazmakémiai kutatások, korszerű műszaki kerámiák
  • MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium (tudományos tanácsadó, igazgató, 1998-2003) Plazmakémiai és környezeti kémiai kutatások, anyagtudományi kutatások, korszerű műszaki kerámiák
  • MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet (tudományos tanácsadó, igazgató, 2004-2011) Plazmakémiai és környezeti kémiai kutatások, anyagtudományi kutatások, korszerű műszaki kerámiák
  • MTA Természettudományi Kutatóközpont (főigazgató, 2012); MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet (igazgató, 2012-2013); MTA Természettudományi Kutatóközpont (főigazgató-helyettes, 2013-2015); MTA Természettudományi Kutatóközpont (kutató professor emeritus, 2016-) Plazmakémiai és környezeti kémiai kutatások, anyagtudományi kutatások

  KUTATÁSIRÁNYÍTÁS

  • Közel 70 ipari megbízásos K+F szerződés (témavezető) (1972 óta folyamatosan)
  • Anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatá­sok. OKKFT program (szakmai vezető, 1980-1983)
  • Gyenge minőségű, másodlagos nyersanyagok, és alacsony fűtőértékű szenek komplex hasznosítása. UNIDO projekt (szakmai koordinátor, 1983-1986)
  • Nagy mennyiségben keletkező és egyéb ipari hulladékok, mint másodlagos nyersanyagok hasznosítási technológiáinak kidolgozása. UNIDO projekt (szakmai koordinátor, 1986-1990)
  • Alapkutatások a nem-oxid bázisú korszerű műszaki kerámiák előállítása és tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer felderítésére. MTA-British Council projekt (vezető, 1991-1994)
  • Ultradiszperz kerámiaporok plazmatermikus szintézise alapfolyamatainak tanulmányozása. OTKA projekt (témavezető, 1991-1994)
  • Tulajdonságok és az előállítási módszerek közötti kapcsolatrendszer egyes részleteinek tisztázása a Si-O-N-C rendszerbe tartozó néhány korszerű kerámiánál. OTKA projekt (témavezető, 1995-1998)
  • Fokozottan veszélyes, poliklórozott szerves vegyületek hőbomlásának kutatása magas hőmérsékletű termikus plazmában. OTKA projekt (témavezető, 1999-2002)
  • Újszerű ívplazmás eljárás veszélyes hulladékok lebontására (WASTILE). EU-FP5 projekt (magyar témavezető, 2001-2004)
  • Vörösiszapok tárolás közbeni viselkedésének és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. NKFP projekt (projektvezető, 2002-2004)
  • Veszélyes hulladékok plazmatechnológiás ártalmatlanításának hazai megalapozása. NKTH projekt (projektvezető, 2004-2006)
  • Nagydiszperzitású kerámiaporok és fullerén származékok szintézise termikus plazmákban. OTKA projekt (témavezető, 2004-2007)
  • Nanoszerkezetű kompozit gyógyszerformák kifejlesztése fehérjék terápiás hatékonyságának növelésére. GVOP projekt (témavezető, 2005-2007)
  • Magas hőmérsékleten radarsugárzást elnyelő anyagok kifejlesztése nanotechnológia alkalmazásával. NKTH projekt (projektvezető, 2006-2010)
  • Nagy hozzáadott értékű termékek előállítása használt gumiabroncsok elgázosítási maradékaiból. EU-FP7 projekt (témavezető, 2009-2013)
  • Magyar-svéd haditechnikai K+F projekt 2. fázisa (projektvezető, 2012-2015)
  • Megújuló energiaforrások újszerű felhasználására és korszerű energiatárolási eszközök fejlesztésére alkalmas innovatív eljárások tudományos megalapozása. KTIA-AIK projekt (projektvezető, 2013-2016)
  • Magas hőmérsékleten radarsugárzást elnyelő anyagok kifejlesztése nanotechnológia alkalmazásával (HT-RAM 2) (projektvezető, 2014-2019)
  • BIONANO – Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása érdekében (GINOP-2.3.2-15-2016-00017) (alprojekt vezető, 2016-2020)

  KÖZLEMÉNYEK

  • 170 tudományos folyóiratcikk, 4 könyv, 47 könyvrészlet
  • 38 magyar szabadalom (ezekből 18 külföldi bejelentés is)
  • 310 hazai és nemzetközi tudományos előadás
  • Közlemények jegyzéke: https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

  IDÉZETTSÉG

  • 1093 független idézet
  • 21 Hirsch index

  NYELVTUDÁS

  • Magyar – anyanyelv
  • Angol, orosz, német – jó beszéd-, olvasási és írási készségek

  TAGSÁGOK

  • Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (tag, 1994-2012)
  • American Chemical Society (tag, 2000-)
  • American Institute of Chemical Engineering (tag, 1999-)
  • Euromérnök (FEANI, 2002)
  • Európai Kerámia Társaság (ECERS) Tanácsadó Testülete (tag, 2006-2016)
  • Magyar Akkreditációs Bizottság Műszaki Tudományok Szakbizottság (tag, 2010-2017)
  • Magyar Kémikusok Egyesülete (tag, 1976-)
  • MTA Anyagtudományi és Szilikátkémiai Munkabizottság (tag, 1999-)
  • MTA Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottság (állandó meghívott, 2001-2006)
  • MTA elnökség (tag, 2012)
  • MTA Kémiai Tudományok Osztálya (közgyűlési doktorképviselő, 2001-2006)
  • MTA Kémiai Tudományok Osztálya (tanácskozó tag, 1994-2016)
  • MTA Kémiai Tudományok Osztálya Doktori Tudományos Bizottság (tag, 2007-; titkár, 2010-2014)
  • MTA Környezeti Kémiai Bizottság (állandó meghívott, 1999-2011)
  • MTA köztestület (tag, 1994-)
  • MTA Matematikai és Természettudományi Kuratórium (tag, 1994-2000)
  • MTA Műszaki Kémiai Tudományos Bizottság (elnök, 2006-2014)
  • MTA Műszaki Tudományok Osztálya Metallurgiai Bizottság (tag, 1994-2015)
  • MTA Szilikátkémiai Munkabizottság (tag, 1994-2001)
  • OTKA Kémia II. Zsüri (tag, 2010)
  • OTKA Műszerbizottság (tag, 2002-2005)
  • Szilikátipari Tudományos Egyesület (tag, 2001-; elnök, 2004-2013)
  • The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága (tag, 2000- )

  Publikációs lista

  Publikációs lista