Vinkler Péter, az MTA TTK professzor emeritusa, átfogó elemzést készített a tudományos teljesítmény értékelésének mai állásáról és kihívásairól.

„A tudományos kutatás célja: új tudományos ismeretek létrehozása. Az új tudományos eredményeknek tudományos közlemények formájában történő nyilvánosságra hozatala a kutatás elengedhetetlen része. Annak megállapítását, hogy a közlésre szánt ismeret valóban új, tudományos és megfelelő színvonalú, a tudományos kiadványok szerkesztői és a közlésre szánt írás bírálói végzik. Természettudományokban a közlés elsődleges formája a tudományos folyóiratcikk. A közöltek szakterületén nem járatos személyek és szervezetek részére annak megítéléséhez, hogy adott közlemények milyen hatást gyakoroltak a tudományra, a legtöbbször csak az illető terület kutatói által készített bírálatok (peer reviews) vagy a tudománymetriai értékelés mutatószámai adhatnak támpontot. Igen sok esetben hasznos vagy éppen nélkülözhetetlen annak legalább közelítőleges megállapítása, hogy egyének, csoportok, intézmények, országok közleményei milyen mértékben járultak hozzá a világ tudományos ismereteinek kiszélesítéséhez és elmélyítéséhez. A közlemények értékelése akár tudományos címek, fokozatok odaítélésekor, egyetemi tanári kinevezéskor, akár témapályázatok elbírálásakor vagy intézményi és országos szintű tudománypolitikai intézkedések meghozatalakor játszik, játszhat fontos szerepet.”

A teljes cikk itt olvasható.

Megjelent: Magyar Tudomány, 2015. november