A gyógyszeripar kiemelkedő kutatási és fejlesztési szükségletének megfelelően a gyógyszeripari szereplők KFI ráfordításai hazánkban a legjelentősebbek között vannak. Egészen az ezredfordulóig a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés világszerte hagyományosan nagyvállalati keretek között folyt.

Az elmúlt évtizedekben azonban ebben a szegmensben jelentős átrendeződések tapasztalhatók, ugyanis a korai kutatási és fejlesztési projektek sok esetben már az egyetemi-akadémiai, illetve KKV szektorból indulnak. A szervezeti keretek mellett a fejlesztések szakmai tartalma is változott, a hagyományos kismolekulás gyógyszerek mellett egyre meghatározóbb szerep jut a biológiai terápiáknak, valamint a hatóanyagok fejlesztése mára összekapcsolódott a releváns diagnosztikumok fejlesztésével. A projektek finanszírozásában is fontos változások történtek, egyre jelentősebb szerep jut az állami KFI finanszírozásnak és a (kockázati) tőkebefektetéseknek.

Hazánkban ezek a változások szintén érzékelhetők, ugyanakkor az intézményrendszer az ezekkel együtt járó szervezeti, működési és finanszírozási változásokat nem képezte le. A megváltozott feltételrendszernek az egyetemi-akadémiai, KKV és nagyvállalati szektor továbbra is jobbára önállóan próbál megfelelni.

A 21. századi gyógyszerkutatási és fejlesztési trendjeire, követelményekre és a társadalom részéről jelentkező fokozott igényekre válaszul tettünk javaslatot a Természettudományi Kutatóközpont vezetésével, három egyetem, a BME, az ELTE, a PTE, valamint az SZBK és a KOKI alkotta konzorciumként működő Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium (PharmaLab) megalapítására.

A PharmaLab Nemzeti Laboratórium tevékenységét négy pillérben valósítja meg, amelyek tükrözik a Magyarországon, illetve a fejlett világban széles populációt érintő indikációkat, valamint a gyógyszerkutatás és fejlesztés meghatározó irányait. 

  1. Molekuláris onkológia pillér: Nagy genomikai és transzkriptomikai adatbázisok elemzése segítségével azonosítunk klinikailag alkalmazható terápiás lehetőségeket olyan szolid tumoros betegek számára, akik kezelésére jelenleg vagy nem áll rendelkezésre megfelelő gyógyszeres terápia, vagy az elérhető kezelésekkel szemben rezisztencia alakult ki. 
  2. Neurofarmakológiai pillér: Az idegrendszeri betegségekre fókuszálva fő célunk a neurodegenerációval és neuroinflammációval kapcsolatos kutatások, új transzlációs protokollok kidolgozása, valamint az ehhez kapcsolódó humán MR biomarker kutatás. 
  3. Biotechnológia pillér. A DNS/RNS alapú, illetve a fehérje (antitest) alapú diagnosztikai, valamint a terápiás antitestek kifejlesztésével és félüzemi technológia kidolgozásával a pandémiás fertőzések, valamint tumoros és autoimmun betegségek diagnosztikai és terápiás lehetőségeit kutatjuk. 
  4. Gyógyszerfejlesztési technológia pillér. Innovatív módszereket dolgozunk ki gyógyszerhatóanyagok preklinikai fejlesztéséhez és gyártásához. Célunk a hazai gyógyszeripar versenyképességét fokozó ipari léptékű eljárások és a hatóanyagok célba juttatását és alkalmazásuk hatékonyságát javító készítménytechnológiai megoldások fejlesztése.

A projekt időtartama, elnyert támogatás: 2022.03.01-2026.02.28., 2.2 Mrd Ft/5.4 Mrd Ft (TTK/Összes)

Kapcsolat:

  Keserű György Miklós                         Németh Zoltán
 NL igazgató                               NL projektmanager

+36-20-3190986                 

  keseru.gyorgy@ttk.hu                     nemeth.zoltan@ttk.hu

A Természettudományi Kutatóközpont Nemi Egyenlőségi Terve

A Természettudományi Kutatóközpont Esélyegyenlőségi Terve