A globális felmelegedéssel és a fosszilis energiahordozókhoz kötődő ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmak felerősödésével egyre nagyobb figyelem irányul a megújuló energiaforrások kiaknázására és tárolására. Annak érdekében, hogy Magyarország a „Zöld Gazdaság” térnyerésének nyertese legyen, létrejön az a tudásbázis és kompetencia együttes, amely lehetővé teszi, hogy a hazai gazdasági szereplők versenyképesek legyenek a különféle dekarbonizációs technológiák terén.

A Pécsi Tudományegyetem, mint konzorciumvezető és 9 konzorciumi partnere (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Energiatudományi Kutatóközpont, Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, Pannon Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Természettudományi Kutatóközpont) 6,304 milliárd Ft vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében meghirdetett, RRF-2.3.1-21 számú „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” felhíváson (TTK rész: 387 millió Ft).

Az RRF-2.3.1-21-2022-00009 azonosítószámú, „Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium” című projekt – amely a következő 3,5 évben a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg – két fő tématerülettel foglalkozik, amelyek a hidrogéntechnológiákra fókuszáló, és a szén-dioxid hasznosításra (CCU) koncentráló programok.

Középtávú cél, hogy a magyar tudományos és ipari szféra képviselői a közeli jövőben sikerrel szerepelhessenek a Horizon Europe Programjaiban, valamint különösen az EU Szén-dioxid emisszió csökkentésére irányuló Innovációs Alap és a European Green Deal felhívásain. Kezeljük az oktatási kihívásokat, képzési helyeket biztosítunk és segítjük a társadalmi elfogadottságot.

Szén-dioxid hasznosítás

A Nemzeti Laboratórium öt kutatás-fejlesztési fókuszterületre összpontosít.

Az 1. terület eredménye a szén-dioxid hasznosítás gazdasági és jogi elemzéséről szóló fehér könyv, amely segít a gazdasági szereplőknek a számukra legmegfelelőbb dekarbonizációs stratégia kidolgozásában.

A 2. terület olyan méréstechnológiák létrehozását célozza meg, amellyel sztenderdizáltan hasonlíthatók össze az egyes technológiák. Ehhez kapcsolódik a legrelevánsabb K+F irányokban végzett kutatási tevékenység is.

A 3. terület méretnövelt elektrolizálók (mind H2-fejlesztés, mind CO2 átalakítás) és katalitikus technológiák kutatás-fejlesztési hátterének kialakítását, valamint a szükséges komponensek vizsgálatát célozza meg.

A 4. fókuszterület a korai TRL-szinten álló, de nagy újdonsággal kecsegtető (high risk-high gain) szén-dioxid hasznosító eljárásokat vizsgálja.

Végül az 5. fókuszterület célja egy demonstrációs üzem megtervezését és megvalósításának előkészítését célozza meg, amellyel CO2-ból CO-t lehet előállítani. 

Hidrogéntechnológiák

Az iparfejlesztési célok megalapozása területén a „beszállító lánc” mentén definiáltuk a tervezett eredményeket, azaz a legkisebb komponensektől a technológia egységeken át azok alkalmazási környezetbe történő rendszerintegrációijáig. Célunk hazai beszállítói lánc megalapozása a hidrogéntechnológiák komponensei területén.

A megújuló energiarendszer kialakításához a hidrogéntechnológia „értéklánc” mentén is hozzá kívánunk járulni, azaz a hidrogén előállításától, a tárolásán és szállításán keresztül az ágazati integrációban betöltött szerepéig. Demonstrálni fogjuk, hogy az új energiarendszer nemcsak a hazai klímacélokat szolgálja, de gazdaságosan működtethető is. Gazdaságfejlesztési célunk, hogy hozzájáruljunk az összekapcsolt magyar és európai széndioxid mentes energia-ökoszisztéma megteremtéséhez

Kapcsolat:

Felinger Attila, elnök, Projektirányító testület, +36 30 911 8322, felinger@ttk.pte.hu 

Tóth-Ráth Zsuzsanna, Projektmenedzser, +36 30 350 8938, rath.zsuzsanna@pte.hu 

Janáky Csaba, szakmai vezető, széndioxid technológiák, +36 62 546-393, janaky@chem.u-szeged.hu 

Tompos András, szakmai vezető, hidrogéntechnológiák, +36 30 815 3118, tompos.andras@ttk.hu