Kedvezményezett neve:

Természettudományi Kutatóközpont (TTK)

A konzorcium tagjai:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Pályázat azonosító száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00013

 Projekt címe:

Anyagtudományi kiválósági műhely: környezetbarát eljárások fejlesztése megújuló energia- és nyersanyagforrások hatékony felhasználására és energiatartalmuk szabályozott felszabadítására

 

A támogatás összege a TTK számára: 509 099 998 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Tartalmi összefoglaló:

A projekt célja az volt, hogy új anyagtudományi kiválósági központot hozzunk létre a budapesti lágymányosi kampuszon a Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete, valamint a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar és az ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézete részvételével.

Az új műhely kialakítása lehetővé teszi, hogy a résztvevő kutatócsoportok a kompetenciáik szinergiáját kihasználva együtt a korábbinál hatékonyabban végezzenek magasszintű alapkutatásokat az anyagtudomány területén. A közös kutatások célja a természeti erőforrások hatékony felhasználására irányuló innovatív megoldások tudományos megalapozása, szem előtt tartva a környezetre gyakorolt káros hatások minimalizálását. A projekt keretében megkezdett és a befejezése után folytatódó közös kutatások két fő területre irányulnak: 1. Biomassza eredetű nyersanyagok és energiaforrások új felhasználási lehetőségeinek kidolgozása; 2. Korszerű eszközök fejlesztése elektromos energia tárolására és felszabadítására. Az első részfeladat biomassza eredetű üzemanyagok, energiahordozók és nagyértékű vegyipari alapanyagok előállítására és jellemzésére koncentrál, a második pedig a megújuló forrásokból termelt elektromos energia tárolására és „tiszta”, szabályozott felszabadítására, elsősorban elektrokémiai módszerekkel, konkrétan

– új anyagok előállítása és tulajdonságaik, képződési és/vagy hatásmechanizmusuk meghatározása;
– új katalizátorok kifejlesztése egyrészt biomassza átalakítására, másrészt tüzelőanyagcellákban történő alkalmazásra;

– új anyagok előállítása és módszerek kidolgozása elektrokémiai energiatároló eszközök fejlesztésének alősegítésére.

A támogatásból a műhely műszerparkjának fejlesztése céljából új, felületek, katalitikus és elektrokémiai rendszerek vizsgálatára alkalmas berendezéseket, speciális reaktorokat szereztek be és bővítették a számítástechnikai kapacitást. Az új eszközök más kutatók számára is elérhetőek, és az oktatásban is felhasználják azokat.

A közös munka során a TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetének hét, a TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének egy, a BME-nek és az ELTE-nek három-három csoportja között intenziv együttműködések hálózata alakult ki. A projekt során elért eredményekről eddig 182 tudományos publikációban számoltak be. Ezek közül 32 D1-es, további 60 pedig Q1-es minősítésű. A munkában résztvevő PhD hallgatók közül eddig tíznek elkészült a disszertációja. A kutatási eredmények nyomán négy szabadalmi eljárást indítottak.

 

A projekt időtartama:

2017.07.01-2022.03.31.

Koordinátor: Dr. Lendvay György

Eszközbeszerzés

TTK:

FT-IR spektrométer
Ta.XT Plus állománymérő
Vákuumos bepárló és fűthető mágneses keverő
Nagypontosságú analitikai mérleg
Ultramikro analitikai mérleg
Adatgyűjtő/mérésvezérlő számítógép DAQ Adatgyűjtő kártya befogadására
Nagy teljesítményű szuperszámítógép
Rotációs bepárló nagy teljesítményű olajrotációs szivattyúval, 2 db
Laboratóriumi autokláv

BME:

Atomic Layer Deposition (ALD) reaktor
MicroSC nagy érzékenységű, -40 – 200°C méréstartományú kaloriméter

ELTE:

PGSTAT302N Elektrokémiai munkaállomás

MOS – Complete kSA Multi-beam Optical Sensor System” elektrokémiai bending beam mérőrendszer  
Plazmás felülettisztító

Nagy teljesítményű szuperszámítógép 4 szerver egységből
Klímaberendezés a számítógépterem üzembiztonságának fokozásához

 

Publikációk:

            182 folyóiratcikk. listájuk itt érhető el

            2 közlemény az Innotéka folyóiratban:

https://www.innoteka.hu/cikk/anyagtudomanyi_kivalosagi_muhely.1994.html

https://www.innoteka.hu/cikk/anyagtudomanyi_kivalosagi_muhely_jott_letre.2497.html

 

 Projekt honlapja:

            http://www.ttk.hun-ren.hu/palyazatok/vekop-2-3-2-16-2017-00013

 

Sajtóközlemény:

Új anyagtudományi kiválósági központot hozott létre a Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete, valamint a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar és az ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézete által alkotott konzorcium a „VEKOP-2.3.2-16 Stratégiai műhelyek kiválósága” pályázaton elnyert VEKOP-2.3.2-16-2017-00013 azonosítójú projekt keretében. Az „Anyagtudományi kiválósági műhely: környezetbarát eljárások fejlesztése megújuló energia- és nyersanyagforrások hatékony felhasználására és energiatartalmuk szabályozott felszabadítására” című, 2017. július 1. és 2022. március 31. között végrehajtott projekthez kapott 787 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Az új műhely kialakításának célja, hogy a résztvevő kutatócsoportok a kompetenciáik szinergiáját kihasználva együtt a korábbinál hatékonyabban végezzenek magasszintű alapkutatásokat az anyagtudomány területén a természeti erőforrások hatékony felhasználására irányuló innovatív megoldások megalapozására, szem előtt tartva a környezetre gyakorolt káros hatások minimalizálását. A projekt keretében megkezdett és a befejezése után folytatódó közös kutatások két fő területre irányulnak: 1. Biomassza eredetű nyersanyagok és energiaforrások új felhasználási lehetőségeinek kidolgozása; 2. Korszerű eszközök fejlesztése elektromos energia tárolására és felszabadítására. Az első részfeladat biomassza eredetű üzemanyagok, energiahordozók és nagyértékű vegyipari alapanyagok előállítására és jellemzésére koncentrál, a második pedig a megújuló forrásokból termelt elektromos energia tárolására és „tiszta”, szabályozott felszabadítására, elsősorban elektrokémiai módszerekkel.

A támogatásból új, felületek, katalitikus és elektrokémiai rendszerek vizsgálatára alkalmas berendezéseket, speciális reaktorokat szereztek be, amelyek más kutatók számára is elérhetőek, és az oktatásban is felhasználják azokat. A közös munka során a TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetének hét, a TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének egy, a BME-nek és az ELTE-nek három-három csoportja között intenzív együttműködések hálózata alakult ki. A projekt során elért eredményekről eddig 182 tudományos publikációban számoltak be. Ezek közül 32 D1-es, további 60 pedig Q1-es minősítésű. A munkában résztvevő PhD hallgatók közül eddig tíznek elkészült a disszertációja. A kutatási eredmények nyomán négy szabadalmi eljárást indítottak.