Az MTA Természettudományi Kutatóközpont első alkalommal rendezte meg az új épületében a MTA TTK Kutatói Konferenciát.

2015. április 22-én és 23-án a bevezető meghívott plenáris előadásokat követően a  kutatóközpont négy intézetének vezető kutatói mutatták be kutatási témáikat és eredményeiket a kétnapos eseményen.  Az előadások fókuszába első nap a szerves kémia, anyag- és környezetkémia tudományterületén, míg második nap az élettudományok, biológia és pszichológia területén elért eredmények kerültek.

Az első nap meghívott előadója Fülöp Ferenc akadémikus volt, a második nap Csibra Gergely plenáris előadásával kezdődött. A 12 kémiai tárgyú előadásból álló szekciókat Blaskó Gábor és Dékány Imre akadémikusok elnökölték. A 13 biológiai és pszichológiai előadást Hunyady György és Hunyady László akadémikusok vezették. Program_MTA_TTK_Kutatói_Konferencia_2015.

A kutatóközpont vezetése a jogelőd intézmények igazgatóinak nevét viselő díjakat alapított. A Schay Géza-díjat a kémiai tudományok területén, a Friedrich Péter-díjat a biológiai tudományok területén elért kimagasló kutatói munkáért adományozzák.

2015-ben első alkalommal, a kutatóközpont akadémikusainak javaslata alapján, Pápai Imre, az MTA doktora és a Szerves Kémia Intézet tudományos tanácsadója vehette át a Schay Géza-díjat, az elméleti kémiai kutatások területén végzett, hazai és nemzetközi szinten is elismert, kiemelkedő kutatói munkájának elismeréseként.

Pápai Imre Schay Zoltántól veszi át a Schay Géza-díjat

A Friedrich Péter-díjat Winkler István, az MTA doktora és a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos tanácsadója vehette át, a hallási észlelés széles területén végzett, hazai és nemzetközi szinten is elismert, kiemelkedő kutatói munkájának elismeréseként. Méltatás fájl

Winkler István Friedrich Péternétől veszi át a Friedrich Péter-díjat

A díjakat Keserű György Miklós főigazgató, Schay Zoltán,  Friedrich Péterné és Friedrich Ádám adták át.

További megjelenés: mta.hu