A Természettudományi Kutatóközpont belső ellenőrzési feladatait az Ellenőrzési és Kontrolling Bt. (képviseli: Holczmann Gyula Lászlóné ügyvezető) látja el.

A belső ellenőr főbb feladatai:

  • segíti tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével a kutatóközpont fejlesztését, eredményességének növekedését;
  • tevékenysége során szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény- és utóellenőrzést végez;
  • vizsgálja, értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
  • vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
  • nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján tett intézkedéseket;
  • ellenőrzési megállapításai alapján ajánlásokat fogalmaz meg a főigazgató részére a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetésére, kiküszöbölésére;
  • elkészíti a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet és a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervet;
  • gondoskodik a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglalt szabályok betartásáról;
  • elkészíti az éves ellenőrzési tervet, ez éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.