A Projekt Koordinációs Osztály vezetője: Pintérné Karsai Barbara

A projekt koordinációs osztályvezető hatáskörébe tartozó főbb tevékenységek:

 • gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások biztosítása, analitikák, elemzések készítése;
 • fejezeti, illetve egyéb forrásokból finanszírozott pályázatok, projektek pénzügyi, nyilvántartási és elszámolási kötelezettségének teljesítése;
 • feladatkörét érintő szabályzatok rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása.
 • ellátja a kutatóintézetet közvetlenül érintő hazai pályázati kezdeményezések és pályázatok összehangolását;
 • közreműködik a kutatóintézeti pályázatok stratégiai és költségvetési tervezésében, továbbá közreműködik a feladatkörébe tartozó stratégiai anyagok, előterjesztések véleményezésében és a kapcsolódó állásfoglalások előkészítésében és érdekképviseletében;
 • folyamatosan nyomon követi és feldolgozza a hazai K+F pályázatok kiírásait, információkat gyűjt, a tudományos munkatársakat tájékoztatja, közreműködik a kutatóintézet internetes WEB portálja pályázati témájú részének fenntartásában és aktualizálásában;
 • pályázati-szakmai szempontú segítséget nyújt a pályázati költségvetés összeállításában, azokat előzetesen véleményezi;
 • igény esetén közreműködik és segítséget nyújt a pályázatok adminisztratív és nem-K+F tartalmú részeinek megírásában és összeállításában;
 • igény esetén közreműködik a konzorciumi pályázatok teljes pályázati csomagjának összeállításában;
 • ellátja a pályázati programok kezeléséhez szükséges regisztrált adminisztrátori feladatokat;
 • elvégzi a pályázati költségvetések és projekt elszámolások benyújtás előtti véleményezését, illetve a támogatási szerződések rendelkezései alapján; azok előterjeszti az illetékes intézményi vezetőnek; közreműködik a pályázatok aláíratásában, benyújtásának/postázásának előkészítésében;
 • közreműködik a támogatási szerződés összeállításában és a szükséges mellékletek összegyűjtésében, hiánypótlásokban, helyszíni ellenőrzéseken, továbbá a konzorciumi szerződés szövegének összeállításában és véleményezésében

A projekt koordinációs osztály munkatársai