Az Üzemeltetési Osztály vezetője:

Varga Péter

Az Üzemeltetési Osztály osztályvezető hatáskörébe tartozó főbb tevékenységek:

  • a kutatóközponti épületek üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat tervezése, szervezése, irányítása és ellátása;
  • rendszeresen ellenőrzi az épületek, belső terek, beépített épületgépészeti berendezések, felszerelések műszaki állapotát, intézkedik a rendellenes működtetés, a meghibásodások megszüntetésére gondoskodik az épületek, szabad terek tisztántartásáról, ápolásáról, a keletkezett kommunális és szelektív (papír, műanyag) hulladék elszállításáról; ellenőrzi a karbantartási, takarítási, szolgáltatási szerződésekben foglalt tevékenységek teljesítését;
  • kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, előkészíti a szükséges szerződések folyamatos meglétét;
  • részt vesz az épületek fejlesztését, átalakítását, az elektromos, a gépészeti, a tűz és biztonságtechnikai rendszereket érintő eljárásokban;
  • kutatóközpont működésével kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szakmai feladatok tervezése, irányítása, felügyelete, ellenőrzése, a kutatóközpont ilyen tárgyú külső szolgáltatókkal kötött vonatkozó szerződéseiben meghatározott feladatok szakmai felügyelete és ellenőrzése;
  • végzi a kutatóközpont objektumai élőerős őrzés-védelmével összefüggő szakmai felügyeleti, tervezési, szervezési, koordinációs és ellenőrzési feladatokat, valamint felügyeli, koordinálja, irányítja a kutatóközpont épületeiben történő benntartózkodásokkal összefüggő feladatokat, illetve összefogja a területi biztonsági megbízotti tevékenységet;
  • kialakítja a vonatkozó nemzeti ajánlások és jogszabályok alapján a kutatóközpont biztonsági normarendszerét és ennek megfelelően tervezi, szervezi, irányítja a különböző elektronikai és mechanikai biztonságtechnikai rendszerek, rendszerelemek telepítését, üzemeltetését, valamint szükség szerinti fejlesztését;
  • elkészíti az üzemeltetéssel és biztonsággal kapcsolatos szabályzatokat, terveket, az alkalmazottak biztonsági felkészítését, folyamatos, tervszerű továbbképzését, illetve folyamatos kockázatelemzést végez az egyes szervezeti egységeknél felmerülő biztonsági kockázatok kezelhetősége érdekében;
  • végzi minden vagyonbiztosítással rendezett, illetve más káresemény teljes körű ügyintézését.
  • feladatokat lát el a tudományos továbbképzéssel és rendezvényekkel kapcsolatosan feladatkörét érintő szabályzatok rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása.

Az Üzemeltetési Osztály munkatársai és főbb tevékenységi területük:

Schvarc Erika

Maráczi József

Rezi Mihály Levente

Rácz József

Stankovits József