A Természettudományi Kutatóközpont tudományos titkára Vadadi-Fülöp Csaba .

Tudományos titkár főbb feladatai:

 • irányítja és részt vesz az Akadémia vagy más szervezetek számára szükséges tájékoztatások, jelentések elkészítésében; közreműködik a kutatóközpont és intézetei tudományos kapcsolataiban;
 • irányítja a kutatóközpont hazai- és nemzetközi kapcsolataival — elsősorban az akadémiák közötti egyezményekkel — összefüggő feladatok ellátását;
 • működteti és fejleszti a kutatóközpont belső- és külső kommunikációját;
 • vezeti a kutatóközpont tudományos tevékenységére, kutatói kapacitására vonatkozó nyilvántartásokat;
 • irányítja, illetve koordinálja a kutatásszervezési és a publikációs adattárral és a tudományos adminisztrációval kapcsolatos feladatokat; elkészíti a kutatóközponti tájékoztató kiadványokat; ellátja a titkos ügykezelést és a minősített adatok védelmét;
 • ellátja a kutatóközpont tudományos információ ellátással kapcsolatos ügyeket;
 • nyilvántartja a kutatóközpont tudományos publikációinak és idézeteinek adatait, valamint gondoskodik a megfelelő kimutatások elkészítéséről;
 • kapcsolatot tart az MTA Könyvtár és Információs Központtal;
 • koordinálja az intézetekben kijelölt tudományos titkárok feladatait;
 • részt vesz az Igazgatótanács ülésein titkárként és gondoskodik az Igazgatótanács üléseinek előkészítéséről, állásfoglalásainak, határozatainak írásba foglalásáról, az ülésekről emlékeztetőt készít, amit az Igazgatótanács elnöke hagy jóvá;
 • eljár a főigazgató megbízásából az általa meghatározott feladatok teljesítése érdekében;
 • ellát minden egyéb, a kutatóközpont működésével kapcsolatban a főigazgató által rábízott feladatot.