Az Informatikai Osztály feladatai

  • részt vesz a kutatóközpont informatikai stratégiájának kidolgozásában és megvalósításában;
  • üzemelteti vagy a szerződéses üzemeltetést felügyeli, és fejleszti a kutatóközpont központi informatikai infrastruktúráját. A központi infrastruktúra elemei: szerver számítógépek, tároló egységek, hálózati eszközök, mentő rendszer, szerver operációs rendszerek;
  • biztosítja a helyi (LAN) és országos (WAN) adatátviteli szolgáltatásokat és a külső egyedi hozzáférések technikai félté teleit;
  • üzemelteti a kutatóközpont elektronikus alapú megjelenési felületeit (intra- és internetes WEB felületek);
  • biztosítja a WEB-es alkalmazások felügyeletét, naprakész állapotának fenntartását;
  • üzemelteti a kutatóközpont központi elektronikus levelezését, elvégzi a felhasználói azonosítók nyilvántartását;
  • beszerzi, üzemelteti és karbantartja a fenti feladatai ellátásához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat, hardver és szoftver eszközöket;
  • üzemelteti a felhasználói informatikai infrastruktúrát;
  • nyilvántartja a központi rendszerekhez kapcsolódó licenceket;
  • fejleszti a feladatkörébe eső szolgáltatások minőségét és biztonságát, az ezeket támogató eszközöket; biztosítja a kutatóközpont informatikai rendszerei működésével kapcsolatos hibakezelési „segítőszolgálat”-ot (helpdesk) a központi rendszerek tekintetében.

Üzenet küldése az Informatikai osztály részére: