A HUN-REN TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT STRATÉGIÁJA

A Kutatóközpont 2016 tavaszán új kihívások elé nézett: a korábbi évek gazdálkodási problémáiból eredően válságkezelési pályára kellett állnia. A konszolidáció első és második évében az intézmény a vállalt megtakarítási kötelezettségét teljesítette, 2017. december 31-én az Államháztartási törvény szerint számított fedezethiányunk megszűnt. Előreláthatóan a harmadik évben is sikerül hozni a vállalt kötelezettségek teljesítési mutatóit.

Az intézmény által megtett intézkedések azonban nem elegendők a jövőbeni fejlődéshez. Fontosnak tartjuk, hogy a stabilizálódás mellett az intézet mind szakmailag, mind pedig a gazdálkodást tekintve fejlődési pályára álljon, a szakmai kiválóság érzékelhető emelkedése, illetve a pozitív gazdálkodási eredmény megjelenése már középtávon is mérhetővé, érzékelhetővé váljék.

Valljuk, hogy a további fejlesztési lehetőségeket csak megfelelő ösztönzési rendszer kialakításával lehet megtalálni. Ennek érdekében támogatjuk a stratégiai célkitűzések és az egyéni szintű elvárások kapcsolatának megteremtését és újratervezzük az intézet forrásallokációs mechanizmusát.

2017. májusában közösen az IFUA Horváth & Partners Kft.-vel és az intézet vezetőivel közösen megfogalmaztuk és ábrázoltuk a HUN-REN TTK stratégiai céltérképét, majd közösen kiválasztottuk azokat a célkitűzéseket, melyeket az összesen 14 célból a legfontosabbnak tartottunk. Ezek a célok a következők voltak:

  • Nemzetközileg elismert, újszerű kutatások végzése;
  • Intézetek közötti és projektszerű együttműködés elősegítése;
  • A gazdasági stabilitás megőrzése.

A közös munka során megfogalmaztuk az első célkitűzés teljesítéséhez szükséges azon akciókat, amik a megvalósításhoz szükségesek. Annak érdekében pedig, hogy a célokat valóra is váltsa a TTK, megfogalmaztuk az akciótervezés részletes módszertani kereteit.

Kiemeltük, hogy teljesítményt előre meghatározott és rögzített, a stratégiai célokból levezetett elvárások alapján lehet csak értékelni. A Kutatóközponti Tudományos Tanács (KUTTA) részletes értékelési eljárást javasolt a kutatókra, kutatócsoportokra és intézetekre vonatkozóan. Az eljárás finomítása modellszámítások segítségével még folyik, de az alapjait az intézetek belső értékelésében már használjuk.

A 2017. évtől a költségvetésben a teljesítmény és minőség ösztönzésére keretet hoztunk létre, melyet 50-50 %-ban a kutatási szervezeti egységekben, illetve kutatóközponti szinten használunk fel. Az ösztönzési keretet csak bizonyos célokra javasoltuk felhasználni, egyes esetekben korlátozott mértékben. Kiemelten kezeljük a H2020 programra történő felkészülés segítését.

Az intézetek részletes szakmai stratégiái a középtávú értékelési folyamatban, az elnöki-főtitkári konzultáció és a Külső Tanácsadó testület javaslatainak felhasználásával érték el a jelenleg érvényes formájukat. Ezek a dokumentumok foglalják össze szakmai céljainkat.

Az intézeti stratégiák itt tölthetők le: